بوشهر

1 2

13 شهريور 1396
آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

28 امرداد 1396
آگهی مناقصه پروژه احداث ساختمان مركز بهداشتي درماني شهدا واقع در شهر بوشهر

 

17 امرداد 1396
آگهی فراخوان عمومی فروش خوابگاه دانشجویی ساحل و احداث خوابگاه دانشجویی

 

31 تير 1396
آگهی مناقصه خريد يك دستگاه بالن پمپ داخل آئورت جهت مركز آموزشي درماني قلب بوشهر

 

3 تير 1396
آگهی مناقصه پروژه احداث ساختمان و محوطه وسپتیک مرکز بهداشتي درماني حضرت زينب (س) واقع درشهرستان بوشهر

 

20 خرداد 1396
آگهی مناقصه خرید یک دستگاه بالن پمپ داخل آئورت جهت مرکز آموزشی درمانی قلب بوشهر

 

21 فروردين 1396
تجدید آگهي مزايده واگذاري بوفه مركز آموزشي درماني شهداي خليج فارس بوشهر

 

21 اسفند 1395
آگهي مزايده واگذاري بوفه مركز آموزشي درماني شهداي خليج فارس بوشهر

 

25 خرداد 1395
منشور اخلاقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

6 ارديبهشت 1395
مناقصه پروژه تعمیر و توسعه فضای فیزیکی سلف سرویس دانشگاه سایت پردیس

 
1 2
< >