مناقصه عمومی خانه بهداشت شنبه

تاریخ نامه: 7 خرداد 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، خانه بهداشت شنبه را احداث نمايد؛ لذا از کليه شرکت‌هاي واجد شرايط دعوت به عمل مي‌آيد، وفق برنامه زمان‌بندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه  به آدرس: بوشهر - خيابان معلم - روبروي جايگاه نماز جمعه - دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر - دبير خانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند.

 

رديف

محل اجرا

مبلغ برآورد اوليه

مبلغ ضمانتنامه

شرکت در مناقصه

شرايط شرکت کنندگان

1

شنبه

2.447.011.749 ريال

46.000.000 ريال

رتبه 5 ساختمان

  

محل و تاريخ توزيع اسناد مناقصه: دبير خانه مرکزي دانشگاه - از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري

مهلت اخذ اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 93.3.13 ساعت 2:45 بعد از ظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 93.3.25 ساعت 2:45 بعد از ظهر

پاکات در تاريخ 93.3.27 ساعت 10 صبح در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

 

لازم به ذکر است، که اين آگهي در سايت‌ سايت ملي مناقصات به آدرس iets.mporg.ir نيز درج  گرديده است.

 

 کلمات کلیدی:
مناقصه     خانه.بهداشت     شنبه    

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >