مناقصه عمومی 6 واحد پانسیون پزشکان کنگان

تاریخ نامه: 23 خرداد 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

آگهی مناقصه عمومی

نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد ، 6 واحد پانسيون پزشکان کنگان واقع در شهرستان کنگان را احداث نمايد ؛لذا از کليه شرکت هاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس : بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند.

رديف

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

مبلغ برآورد اوليه

حداقل پايه مجاز شرکت در مناقصه

1 کنگان 80/000/000 ریال 6/576/090/828 ریال
رتبه 5 ساختمان

 


محل و تاريخ توزيع اسنادمناقصه : دبير خانه مرکزي دانشگاه ـ از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري
مساحت زير بناي ساختمان : 667/56 متر مربع ، پياده رو : 65 متر مربع ، سپتيک : 24 متر مکعب
ضمنا" هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد .
مهلت اخذ اسناد مناقصه : تا پايان وقت اداري 93/3/28 ساعت 2:45 بعد از ظهر
مهلت تحويل اسناد مناقصه : تا پايان وقت اداري 93/4/9 ساعت 2:45 بعد از ظهر
پاکات در تاريخ 93/4/10 ساعت 10 صبح در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي گردد .
لازم به ذکر است ، اين آگهي در سايت سايت ملي مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 کلمات کلیدی:
مناقصه     پانسیون     کنگان    

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >