مناقصه عمومی خانه بهداشت احمدی

تاریخ نامه: 24 خرداد 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   
آگهی مناقصه عمومی
نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد ، خانه بهداشت احمدي را احداث نمايد ؛لذا از کليه شرکت هاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس : بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند.

رديف

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانتنامه  شرکت در مناقصه

مبلغ برآورد اوليه پروژه

حداقل پايه مجاز شرکت در مناقصه

1
بوشهر
50/000/000 ریال

 

2/614/618/018 ریال

 

رتبه 5 ساختمان

 

 

محل و تاريخ توزيع اسنادمناقصه : دبير خانه مرکزي دانشگاه ـ از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري
مساحت زير بناي ساختمان : 105/2 متر مربع ، پياده رو : 40 متر مربع ، محوطه : 280 متر مربع، ديوار: 84 متر
ضمنا" هزينه درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي باشد .
مهلت اخذ اسناد مناقصه : تا پايان وقت اداري 93/3/31 ساعت 2:45 بعد از ظهر
مهلت تحويل اسناد مناقصه : تا پايان وقت اداري 93/4/11 ساعت 2:45 بعد از ظهر
پاکات در تاريخ 93/4/14 ساعت 10 صبح در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي گردد .
لازم به ذکر است ، اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.


کلمات کلیدی:
مناقصه     خانه.بهداشت     احمدی    

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >