آگهي استخدام عضو هيات علمي پيماني

تاریخ نامه: 9 مهر 1391
شماره نامه:
 
استخدام  |   


هفتمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي پيماني (دوره تکميلي)

با استعانت از درگاه خداوند متعال به اطلاع مي‌رساند ،هيات مرکزي جذب اعضاي هيات علمي معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هفتمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي پيماني (دوره تکميلي) در رشته‌هاي علوم پايه و باليني دانشگاه‌ها / دانشکده‌هاي علوم پزشکي و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته را برگزار مي‌نمايد. ثبت نام به صورت متمرکز و اينترنتي بوده و با مراجعه به آدرس: http://jazb.aac.behdasht.gov.ir می‌باشد و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضيان گرفتن کد رهگيري و ارسال مدارک درخواستي در مهلت مقرر بصورت حضوري يا پستي به دبيرخانه هيات اجرايي جذب هيات علمي دانشگاه مربوطه مي‌باشد.
 
مهلت ثبت نام از تاريخ 29 شهريور 1391 به مدت 15 روز مي‌باشد.
 

شرايط عمومي:

الف) اعتقاد به مباني نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي
ب ) تدين به يکي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي
ج) داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران                       
د) عدم محکوميت به محروميت از استخدام دولتي و سابقه محکوميت کيفري و جزائي
ه) عدم اعتياد به دخانيات، مواد مخدر و روانگردان
و) انجام خدمت وظيفه عمومي، دارا بودن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت قانوني و يا پايان دوره ضرورت نظام (ويژه آقايان)
ز) تاييد صلاحيت‌هاي علمي و عمومي داوطلبان در هيات‌هاي اجرايي جذب دانشگاه‌ها و هيات مرکزي جذب وزارت متبوع طبق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 
شرايط اختصاصي:

1 - دارا بودن دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي (و يا گواهي دوره فلوشيپ) در رشته هاي باليني و دانشنامه دکتراي تخصصيPh.D) ) و يا مدرک کارشناسي ارشد در رشته‌هاي علوم پايه

2 - حداکثر سن براي داوطلبين استخدام که مدرک کارشناسي ارشد داشته باشند 35 سال و براي دارندگان دانشنامه دکتري تخصصي (Ph.D) و دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي و يا دوره فلوشيپ 45 سال است.

تبصره 1 : متقاضياني که داراي سن بيشتر از 35 سال براي کارشناسان ارشد و 45 سال براي دارندگان دانشنامه تخصصي، فوق تخصصي (و يا فلوشيپ) و دکتراي تخصصي (Ph.D) هستند در صورت دارا بودن سوابق آموزشي، پژوهشي و مديريتي با تائيد هيات مميزه مرکزي حداکثر تا 5 سال به سقف سني آنان افزوده خواهد شد. بنابراين دانشگاه‌ها مي‌توانند مدارک اين متقاضيان را بصورت مشروط بپذيرند.

تبصره 2 : ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي 25 درصد، آزادگان بالاي 3 سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي 50 درصد، فرزندان شهدا و آزادگان با بيش از 3 سال اسارت مشمول محدوديت سني نمي‌باشند.

3- شرکت افراد مشغول به تحصيل در فراخوان ممنوع مي‌باشد و اين دسته از افراد مي‌توانند پس از فراغت از تحصيل و اخذ مدرک دانشگاهي بالاتر و انجام يک سال از تعهدات در فراخوان‌هاي آتي شرکت نمايند.

تبصره : چنانچه متقاضيان در زمان انجام مراحل جذب در آزمون Ph.D يا و فوق تخصص (فلوشيپ) پذبرفته شوند نيز مشمول اين بند بوده و پرونده آنها از دستور کار جذب خارج خواهد شد.

4 - شرکت متعهدين خدمت به دانشگاه‌ها بصورت آموزشي و پژوهشي، پس از گذراندن يکسال از خدمات، در آزمون فراخوان همان دانشگاه بلامانع است. شرکت در فراخوان ساير دانشگاه‌ها به غير از دانشگاه محل تعهد يا خدمت با موافقت کتبي موسسه مبداء ممکن خواهد بود.

تبصره 4-1) شرکت در فراخوان براي مشمولين قانون نحوه تامين هيات علمي، بعد از گذشت دوره ضرورت ميسر مي‌باشد.

تبصره 4 -2) متعهدين خدمت درماني پس ازيکسال از  انجام تعهدات در قالب درماني تنها در صورت تائيد کميسيون مشترک درمان و آموزش به صورت مکتوب مبني بر انجام مابقي تعهدات به صورت هيات علمي مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد و در صورت موافقت کتبي دانشگاه مبدا در فراخوان ساير دانشگاه‌ها شرکت نمايند.

تبصره 4 -3) دارندگان مدرک قبولي دانشنامه فوق تخصصي که تعهدات فوق تخصص را به صورت درماني يا هيات علمي مي‌گذرانند تنها مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شرکت نمايند. اين متقاضيان پس از شروع تعهدات مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نموده و تنها در صورت باقي ماندن حداکثر 6 ماه از تعهدات و با تاييد کتبي دانشگاه مبداء در فراخوان ساير دانشگاه‌ها نيز شرکت نمايند.

تبصره 4-4) دانش آموختگان دانشگاه‌هاي وزارت علوم در صورت داشتن تعهد به کشور در صورت تمايل به شرکت در فراخوان جذب هيات علمي  دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور نيز تابع اين بند مي‌باشند.

تبصره 4-5) مستخدمين کشوري از انجام يکسال از تعهدات براي شرکت در فراخوان همان دانشگاه مستثني هستند و در صورت شرکت در فراخوان ساير دانشگاه‌ها موافقت مکتوب دانشگاهي که مستخدم آن هستند ضروري است.

5- عنوان رشته متقاضي مي‌بايست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقيقا مطابقت داشته باشد و پذيرش مدارک مشابه ممنوع مي‌باشد.

6- بر اساس مصوبات هيات عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نخبگان مي‌توانند جهت شرکت در فراخوان 4 انتخاب داشته باشند که مي‌بايست دو انتخاب آموزشي و دو انتخاب پژوهشي باشد. واجدين شرايط نخبگي با امتياز ويژه در فرآيند پذيرش هيات علمي دانشگاه‌ها داراي اولويت مي‌باشند مشروط بر آنکه گواهي نخبگي را در زمان شرکت در فراخوان ارائه نمايند.

7- در هر دانشگاه / دانشکده در شرايط مساوي، اولويت استخدام با متقاضيان بومي مي‌باشد.

8- دارندگان مدرک کارشناسي ارشد يا سطح 3 حوزوي در گروه معارف اسلامي تنها در صورت دارا بودن حداقل 3 سال سابقه تدريس مي‌توانند در فراخوان دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور شرکت نمايند.

9- متقاضياني که از طريق آموزش از راه دور (دوره‌هاي مجازي) تحصيلات خود را به پايان رسانيده‌اند نمي‌توانند در فراخوان جذب هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور شرکت نمايند.

10- اعضاي هيات علمي رسمي و پيماني دانشگاه‌هاي وزارتين علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي در صورت استعفاي پذيرفته شده مي‌توانند در فراخوان دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور شرکت نمايند.

تبصره : اعضاي هيات علمي پيماني دانشگاه‌هاي وزارتين علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي تنها در صورت گذراندن حداقل 5 سال از خدمت خود در صورت تمايل مي‌توانند در فراخوان دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور شرکت نمايند. بديهي است استخدام جديد آنان نيز به صورت پيماني خواهد بود.

11- متقاضياني که بورسيه دانشگاه خاصي هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه ديگر مي‌توانند در فراخوان آن دانشگاه شرکت نمايند، در غير اين صورت تنها مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسيه شرکت نمايند.

12- متقاضيان دارنده مدرک تحصيلي بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان، حق شرکت در فراخوان اعلام شده در مقطع پايين‌تر را ندارند.

• چنانچه در هر يک از مراحل پذيرش يا پس از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضي محرز شود، مراحل طي شده کان لم يکن تلقي شده و در صورت صدور حکم استخدامي حکم صادره لغو و بلا اثر مي‌گردد.
 
شرکت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود، ليکن داوطلب فقط مي‌تواند يکي از دانشگاه‌ها را دانشگاه مادر (تهران - شهيد بهشتي - شيراز - اصفهان - تبريز - مشهد - کرمان و اهواز) انتخاب نمايد.

تبصره : درصورت انتخاب دو دانشگاه اولويت با انتخاب اول خواهد بود.
 

تذکر بسيار مهم :

استخدام اعضاي هيات علمي در دانشگاه‌ها:
1- منوط به داشتن رديف و مجوزهاي استخدامي توسط دانشگاه‌هاي ذيربط خواهد بود.
2- استخدام اعضاي هيات علمي در مرتبه استاديار و بالاتر به صورت تمام وقت جغرافيايي و در مرتبه مربي به صورت تمام وقت مي‌باشد.
 

داوطلبان محترم مي‌توانند پس از پر کردن فرم اينترنتي مربوطه و اسکن مدارک خواسته شده، فرم‌هاي 16 گانه را دريافت کرده و پس از تکميل آنها حداکثر 15 روز پس از پايان مهلت ثبت‌نام اينترنتي به دبيرخانه هيات اجرايي جذب دانشگاه تحويل و يا از طريق پست به آدرس: بوشهر - بهمنی - بلوارسبزآباد - مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دبیر خانه هیات اجرایی جذب ارسال نمايند.

 

لیست رشته‌های مورد نیاز (فراخوان تکمیلی- مرحله هفتم) علوم پزشکی بوشهر

 

رشته آموزشي مورد نياز

مقطع تحصيلي

ظرفيت

جنسيت

توضيحات

داخلي (روماتولوژي)

بورد فوق تخصصي

1

زن/ مرد

-

داخلي (گوارش)

بورد فوق تخصصي

1

زن/ مرد

-

داخلي (ريه)

بورد فوق تخصصي

1

زن/ مرد

-

داخلي

بورد تخصصي

1

زن/ مرد

-

جراحي عمومي

بورد تخصصي

1

زن/ مرد

-

زنان و زايمان

بورد تخصصي

1

زن

-

چشم پزشکي

بورد تخصصي

1

زن/ مرد

-

گوش و حلق و بيني

بورد تخصصي

1

زن/ مرد

-

پزشکي اجتماعي

بورد تخصصي

1

زن/ مرد

-

بيهوشي

بورد تخصصي

1

زن/ مرد

هيات علمي دانشکده پيراپزشکي

پاتولوژي دهان و دندان

بورد تخصصي

1

زن/ مرد

-

بيماريهاي دهان و دندان

بورد تخصصي

1

زن/ مرد

-

اندودانتيکس

بورد تخصصي

2

زن/ مرد

-

دندانپزشکي ترميمي

بورد تخصصي

2

زن/ مرد

-

پروتزهاي دنداني

بورد تخصصي

2

زن/ مرد

-

جراحي فک و صورت

بورد تخصصي

2

زن/ مرد

-

پريودانتيکس

بورد تخصصي

1

زن/ مرد

-

دندانپزشکي اطفال

بورد تخصصي

2

زن/ مرد

-

اورتودانتيکس

بورد تخصصي

1

زن/ مرد

-

مواد دنداني

PhD

1

زن/ مرد

-

راديولوژي فک و صورت

بورد تخصصي

1

زن/ مرد

 

فيزيک پزشکي

PhD

1

زن/ مرد

هيات علمي دانشکده پيرا پزشکي

ژنتيک پزشکي

PhD

1

زن/ مرد

هيات علمي مرکز پژوهشی

ميکروبيولوژي پزشکي

PhD

1

زن/ مرد

هيات علمي مرکز پژوهشی

نانوتکنولوژي

PhD

1

زن/ مرد

هيات علمي مرکز پژوهشی

بيو فيزيک

PhD

1

زن/ مرد

هيات علمي مرکز پژوهشی

آمار زيستي

PhD

2

زن/ مرد

هيات علمي دانشکده بهداشت

علوم تغذيه

PhD

1

زن/ مرد

هيات علمي دانشکده بهداشت

علوم و صنايع غذايي (کنترل کيفي و بهداشتي)

PhD

1

زن/ مرد

هيات علمي دانشکده بهداشت

آموزش بهداشت

PhD

2

زن/ مرد

هيات علمي دانشکده بهداشت

بهداشت حرفه اي

PhD

2

زن/ مرد

هيات علمي دانشکده بهداشت

بهداشت باروري

PhD

1

زن

 

پرستاري

PhD

1

زن

 

بهداشت محيط

PhD

1

زن/ مرد

هيات علمي دانشکده بهداشت

تربيت بدني

PhD

2

زن/ مرد

یک نفر مرد، یک نفر زن

 


دریافت فایل پیوست نامه
کلمات کلیدی:
استخدام     هيئت.علمي    

تعداد بازدید:   ۱۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >