مناقصه خانه بهداشت روستاي اسلام آباد واقع در شهرستان جم

تاریخ نامه: 5 آبان 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

 

آگهي مناقصه عمومي
 
نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، خانه بهداشت روستاي اسلام آباد  واقع در شهرستان جم را برگزار نمايد؛ لذا از کليه شرکت‌هاي واجد  شرايط دعوت به عمل مي‌آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاد دهندگان بايستي يک نسخه از اسناد و نقشه‌ها را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.
 
رديف
عنوان پروژه
شهرستان محل اجرا
مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه
متراژ زير بناي پروژه
مبلغ برآورد اوليه
1
خانه بهداشت اسلام آباد
جم
45.000.000
 (چهل و پنج ميليون ريال)
ساختمان: 87.40 متر مربع
پياده رو: 35 متر مربع
محوطه: 204 متر مربع
ديوار: 77.5 متر طول
سپتيک: متر مکعب 24
2.024.371.746 ریال
  
محل و تاريخ توزيع اسناد مناقصه: دبير خانه مرکزي دانشگاه ـ از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري
حداقل پايه مجاز شرکت در مناقصه: رتبه 5 ساختمان براي شرکت‌هاي ساختماني
ضمناً هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.
مهلت اخذ اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 11/8/93 ساعت 2:45 بعد از ظهر
مهلت تحويل اسناد مناقصه: تا ساعت2:30 بعد از ظهر 24/8/93
پاکات در تاريخ 25/8/93 ساعت 12:30 دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.
سپرده شرکت در مناقصه بايستي به صورت فيش واريزي يا ضمانت نامه معتبر بانکي به حساب دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر واريزگردد.

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 کلمات کلیدی:
مناقصه     خانه.بهداشت     شهرستان.جم    

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >