آگهي مناقصه تعميرات اساسي بخش‌هاي بستري اطفال، زنان و مردان بيمارستان 17 شهريور برازجان

تاریخ نامه: 11 تير 1394
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، مناقصه تعميرات اساسي  بخش‌هاي بستري اطفال، زنان و مردان بيمارستان 17 شهريور برازجان  واقع در شهرستان دشتستان را برگزار نمايد؛ لذا از کليه پيمانکاران داراي صلاحيت شرکت‌هاي ساختماني با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 5 ابنيه دعوت به عمل مي‌آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد و شرايط مناقصه به آدرس: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند پيشنهاد دهندگان بايستي يک نسخه از نقشه‌ها و اسناد را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

 

رديف

عنوان پروژه

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانتنامه

مبلغ برآورد اوليه

1

تعميرات اساسي بخش‌هاي بستري اطفال، زنان و مردان بيمارستان 17 شهريور برازجان

دشتستان

300.000.000

ريال

6.943.827.080

ريال

 

محل  و تاريخ توزيع اسنادمناقصه: دبير خانه مرکزي دانشگاه

مهلت اخذ اسناد مناقصه: از تاريخ 11/4/94  لغايت 20/4/94 به مدت 10 روز تا ساعت 14:30بعد از ظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ 21/4/94 لغايت 31/4/94 تا ساعت 14:00

مکان تحويل پيشنهادات: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه

پاکت‌هاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 4/5/94 ساعت 13:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ تضمين شرکت در مناقصه را هم به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکي و هم بصورت فيش واريزي به حساب دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر واريز نمايند.

ضمناً هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 کلمات کلیدی:
آگهي     مناقصه     بیمارستان     17.شهریور    

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >