آگهی پذیرش و استخدام بهورز پیمانی در سال 1402دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

تاریخ نامه: 29 بهمن 1402
شماره نامه:
 
استخدام  |   

 

آگهی پذیرش و استخدام بهورزدر سال 1402
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
معاونت بهداشتی

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی بوشهربه منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت روستایی براساس مفاد آخرین دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیئت امناء وزارت بهداشت ودرمان ، و براساس مجوز شماره 13207مورخ1401/09/21 مصوب هیئت امنا دانشگاه بوشهر،در نظر دارد  به استناد مجوز شماره 2137مورخ 1402/03/02 معاونت توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به تعداد 43بهورز در قالب پیمانی از بین افراد واجد شرایط از طریق آزمون تخصصی ، مصاحبه واحراز صلاحیت های عمومی بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش وپرورش تسری به کارمندان سایر وزارتخانه هاوسازمان ها وموسسات و شرکت های دولتی مصوب 1375/02/09مجلس شورای اسلامی برای رشته شغلی بهورزی پذیرش می نماید.
پذیرفته شدگان پس از طی دوره تطبیقی و دوره مهارت آموزی وقبولی به صورت پیمانی وصرفا جهت خدمت در خانه های بهداشت مورد نیاز بکارگیری خواهند شد.

 

لیست پذیرش بهورز استخدام پیمانی

ردیف

نام شهرستان

نام مرکز

نام خانه بهداشت

نوع استخدام

جنسیت مورد پذیرش

زن

مرد

1

دشتستان

امام حسین

قراولخانه

پیمانی

1

0

2

دشتستان

شهید فرهی

سرکره

پیمانی

1

0

3

دشتستان

امام حسین

راهدار

پیمانی

1

0

4

دشتستان

بنارآزادگان

دشتی اسماعیل خانی

پیمانی

1

0

5

دشتستان

خوشمکان

گزبلند

پیمانی

1

0

6

دشتستان

شبانکاره

ذکریایی

پیمانی

1

0

7

دشتستان

بوشکان

ایل شهر

پیمانی

1

0

8

دشتستان

آبپخش

بویری

پیمانی

1

0

9

دشتستان

تنگ ارم

پرگانک

پیمانی

0

1

10

دشتستان

امام حسین

قراولخانه

پیمانی

0

1

11

دشتستان

شهید فرهی

ننیزک

پیمانی

0

1

12

دشتستان

دالکی

قلعه سفید

پیمانی

0

1

13

دشتستان

آبپخش

میاندشت

پیمانی

0

1

14

دشتستان

وحدتیه

سرقنات

پیمانی 

0

1


15

تنگستان

آباد

گلنگون

پیمانی

1

0

16

تنگستان

پهلوانکشی

چاه تلخ جنوبی

پیمانی

1

0

17

تنگستان

بوالخیر

بوالخیر

پیمانی

1

0

18

تنگستان

دلوار

جایینک

پیمانی

0

1

19

تنگستان

گورک

گورک خورشیدی

پیمانی

0

1

20

تنگستان

شورکی

عالی حسینی

پیمانی

0

1

21

جم

کوری حیاتی

حسین آباد

پیمانی

1

0

22

جم

کوری حیاتی

آبگرمک

پیمانی

1

0

23

جم

امیرالمومنین جم

بابامبارکی

پیمانی

1

0

24

جم

کوری حیاتی

چم چشمه

پیمانی

0

1

25

جم

امیرالمومنین جم

جنوب جم

پیمانی

0

1

26

جم

امیرالمومنین جم

صیدی

پیمانی

0

1

27

جم

کوری حیاتی

کوری حیاتی

پیمانی

0

1

28

جم

امام سجاد ریز

پشتو

پیمانی

0

1

29

جم

امام سجاد ریز

تشان

پیمانی

0

1

30

جم

امام سجاد ریز

تنگمان

پیمانی

0

1

31

گناوه

مال خلیفه

سربست

پیمانی

0

1

32

گناوه

محمدی

محمدی

پیمانی

1

0

33

کنگان

قدس

برکه چوپان

پیمانی

0

1

34

کنگان

سیراف

پرک

پیمانی

0

1


35

دیر

حضرت مهدی (عج) دیر

الی

پیمانی

0

1

36

دیر

مرکز آبدان

سرمستان

پیمانی

0

1

37

دیر

شهدای بردستان

لمبدان پائین

پیمانی

0

1

38

دیر

مرکز آبدان

کنارترشان

پیمانی

0

1

39

دیر

مرکز دوراهک

 حاجی آباد

پیمانی

0

1

40

دیر

مرکز بردخون

مغدان

پیمانی

0

1

41

دیر

مرکز دوراهک

لمبدان بالائی

پیمانی

1

0

42

دیر

حضرت مهدی (عج) دیر

الی

پیمانی

1

0

43

دیر

حضرت مهدی (عج) دیر

جبرانی

پیمانی

1

0

 

 

شرایط احراز:    
ماده 1) شرایط عمومی برای استخدام بهورز:
1-1 -اعتقاد به دین مبین اسلام ویا یکی از ادیان شناخته شده  در قانون اساسی کشور
2- 1 - داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
3-1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4-1 – داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران )
تبصره : معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعلام پزشک طب کار دانشگاه یا پزشک معتمد منتخب معاونت بهداشت  با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد  
5-1 - عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر وروانگردان
6-1 - عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
7-1 - داشتن سلامت جسمانی وروانی ،اجتماعی وتوانایی برای انجام کار بهورزی وقابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله دهگردشی وانجام سیاری ها در روستاهاو کلیه ی آبادی های تحت پوشش با تایید پزشک طب کار دانشگاه یا پزشک معتمد منتخب معاونت بهداشت

8-1– نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی وسایر واحدهای دانشگاه
9-1- نداشتن سابقه انصراف از تحصیل بهورزی
10-1-نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتي به موجب آراء مراجع قانوني
11-1 - داوطلب نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت ، انفصال دائم ، اخراج شده ، واحد های تابعه وزارت بهداشت و سایر دستگاه های اجرایی باشد.

ماده2) شرایط اختصاصی پذیرش بهورز عبارتند از :
1-2-عبارتند از:
داوطلب زن : دارا بودن  مدرک تحصیلی کاردانی یا  کارشناسی  در یکی از  رشته های  تحصیلی  بهداشت عمومی،بهداشت خانواده ، مامایی و پرستاری (جهت دوره تطبیقی شش ماهه مهارت بهورزی )
داوطلب مرد : دارا بودن  مدرک تحصیلی کاردانی یا  کارشناسی  در یکی از  رشته های تحصیلی  بهداشت عمومی ،مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط  و پرستاری (جهت دوره تطبیقی شش ماهه مهارت بهورزی )
 شرکت داوطلبان داراي مدرک تحصيلي بالاتر از مقطع کارشناسی در هر رشته تحصیلی در آزمون بهورزي مجاز نمي‌باشد.
تذکر: مبنای محاسبه تاریخ فراغت ازتحصیل ،تاریخ آخرین روز ثبت نام(1402/12/07)  می باشد.
دارندگان دارای مدرک کارد انی وکارشناسی درجهت بکارگیری  درشرایط مساوی خواهند بود وهیچگونه اولویتی نسبت به یکدیگر ندارند.

تبصره1: گرینش بهورزان با دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم مطابق شرایط ذیل مقدور است:
1-    عدم دسترسی به فارغ التحصیلان دانشگاهی واجد شرایط در رشته های تحصیلی مورد نظر در مناطق مجاز به استناد گواهی کتبی کارگروه آزمون مبنی بر انجام فراخوان در کلیه مناطق مجاز و عدم امکان جذب نیروی کاردان یا کارشناس ذکر شده در بند 1-2
2-    موافقت معاونت بهداشت دانشگاه
3-    این داوطلبان باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا گواهینامه پایان تحصیلات سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند.
4-    پذیرش دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی غیر از مدارک تحصیلی ذکر شده در بند 1-2 ( با لحاظ نمودن مدرک دیپلم ) بلا مانع است.
5-    داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم در صورت پذیرش، قبل از شروع دوره تحصیلی بهورزی علاوه بر تعهدات ذکر شده در ماده 12 این آگهی ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال هر نوع مدرک تحصیلی دانشگاهی پس از شروع به کار و در هنگام اشتغال خواهند بود.
6-    دوره آموزش بهورزی برای این قبیل فراگیران پس از قبولی در آزمون دو سال می باشد.( مطابق با برنامه آموزش دوره کاردانی بهورزی )

تبصره2:در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مدرک تحصیلی ذکر شده در بند 1-2بوده و در عین حال مدرک تحصیلی دانشگاهی دیگری (هم تراز یا پایین تر) در سایر رشته های تحصیلی داشته باشد،ملزم به ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی دیگر پس از شروع به کار و در هنگام اشتغال خواهد بود.
2-2-پذیرش دانشجویان با عنوان بهورز ممنوع می باشد و در صورت احراز قبولی،پذیرش نهایی آنها مستلزم ارائه انصراف قطعی قبل از شروع کلاس های بهورزی می باشد. در صورت عدم ارائه گواهی مذکور و یا تردید در صحت گواهی، از دانشگاه محل تحصیل مدارک لازم دال بر تایید انصراف قطعی در رشته و مقطع پذیرفته شده اخذ می گردد.
3-2- پذیرش بهورز به صورت بومی در وهله اول از روستای محل استقرار خانه بهداشت انجام می شود.داوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان "بومی روستا" تلقی گردند.
الف)محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام(30/11/1402)در روستای مورد نظر محرز گردد.
ب)حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی،راهنمایی و متوسطه )و در خصوص فارغ التحصیلان نظام جدید،دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم )را در روستا و یا شهرستان موردتقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشند و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام (30/11/1402) در روستای مورد نظر محرز گردد.
تبصره1:داوطلبان زن که شرایط بند "الف" و "ب" را نداشته باشند ولی با فرد شاغل در همان روستای محل گزینش بهورز و واجد شرایط مطابق بند "الف" و "ب" ماده 2 ازدواج کرده و حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام(30/11/1402)در آزمون گذشته باشد و سکونتشان در محل مورد تقاضای پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد، به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بلامانع است.بدیهی است این افراد با افراد بومی بند "الف" و "ب" در یک اولویت قرار دارند .
تبصره 2 :احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای "الف" و "ب" و تبصره 1 از طریق گواهی شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر و امضای رییس شورا و نصف اعضای شورا به اضافه یک نفر)، با تایید خانه بهداشت مربوطه و مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد.
تبصره 3: چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام  به دلیل ادامه تحصیل ، گذراندن مدت قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان  و یا اشتغال و انجام دوره خدمت وظیفه ضرورت سربازی در خارج ار محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسلامی روستا و خانه بهداشت ومرکز بهداشت شهرستان بومی بودن و اقامت آنان را قبل از وضعیت های فوق الاشاره در منطقه مورد تقاضا تایید نماید،پذیرش آن ها بلامانع است. لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر مشروط براین که خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند،ضرورت ندارد.در این شرایط ارائه گواهی دال بر اقامت در روستا قبل از شرایط فوق ضرورت دارد. در راستای سیاست حفظ ثبات و دوام خانواده و همچنین لحاظ نمودن قانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت ،  پذیرش داوطلبان متاهل بومی مطابق با بند الف یا ب این ماده که تا قبل از ثبت نام  به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن مدت قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و انجام دوره خدمت وظیفه ضرورت سربازی به همراه همسر خود در خارج از روستا سکونت داشته اند، بلامانع است.

تبصره 4:کارگروه آزمون صحت مدارک ارایه شده توسط داوطلبان را بررسی نموده ودر هرمرحله ای که محرز گردید داوطلب بومی نمی باشد فرایندهای شرکت در آزمون وپذیرش وی را متوقف می نماید.
تبصره 5:  در صورت نبود تعداد کافی از داوطلبان واجد شرایط به تعداد حداقل 3 نفر به ازای هرمورد پذیرش در روستای اصلی، از داوطلبان واجد شرایط ساکن در روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل می آید :
الف- روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان
ب- روستاهای مجاور خانه بهداشت مورد  پذیرش تا شعاع 30کیلومتر از روستای اصلی،تابع شهرستان مورد پذیرش  پس از تایید مرکز بهداشت شهرستان به شرط رعایت تقسیمات کشوری طبق طرح گسترش شبکه ومحدوده ی جغرافیایی شهرستان مربوطه وپس از تایید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط می گردد .
گزینش بهورز از مناطق شهری در هر شرایطی ممنوع می باشد .
نکته:بومی روستاهای قمر و سایر روستاها تا شعاع 30کیلومتری مطابق با ماده 2این آگهی تعریف میشود.
ج) در صورتی که در روستای اصلی حداقل 3نفر داوطلب واجد شرایط وجود داشته باشد اجرای فراخوان در روستای اقماری مجاز نمی باشد. همچنین در صورتی که مجموع داوطلبان روستای اصلی و اقماری حداقل 2نفر باشد اجرای فراخوان در روستاهای همجوار نمی بایست انجام شود.
د) در شرایطی که تعداد واجدین شرایط دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط ذکر شده در بند 1-2 برای شرکت در آزمون تنها یک نفر باشد دانشگاه می تواند مشروط بر گواهی کتبی کار گروه آزمون مبنی بر آنکه فراخوان در تمامی نقاط مورد نظر انجام شده وتنها داوطلب واجد شرایط یک نفر است پس از توافق معاون بهداشت دانشگاه آزمون کتبی را در مورد داوطلب واجد شرایط انجام داده و در صورت کسب نمره حد نصاب وی را برای مصاحبه معرفی نماید.
تذکر: چنان چه آزمون صرفا با یک داوطلب انجام پذیرد و داوطلب در مراحل آزمون یا گزینش واجد شرایط تشخیص داده نشود یا این که خود شخص انصراف دهد، معاون بهداشت  در این شرایط با پیش بینی های لازم ، از واجدین شرایط فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط و دارای مدرک تحصیلی حداقل دیپلم مندرج در ماده 2این دستورعمل نیز آزمون به عمل می آورد تا در صورت خروچ ویا عدم تایید داوطلب فوق الذکر از داوطلبان یاد شده اخیر به عنوان ذخیره استفاده نماید.
ط)در صورتی که هیچ کارشناس یا کاردان دانشگاهی مرتبط مندرج در بند 1-2 در مناطق مجاز برای اجرای فراخوان وجود نداشته باشد، دانشگاه می‌تواند پس از گواهی کارگروه آزمون بهورزی و موافقت معاون بهداشت دانشگاه برای جذب افراد دیپلم مندرج در ماده 2 این آگهی به همان نحوه گزینش به ترتیب از روستای اصلی حداقل 3داوطلب واجد شرایط داشته باشد، اقدام می نماید. در غیر این صورت  در روستاهای قمر اعلام فراخوان نموده و در صورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط از موارد ذکر شده جمعا در روستای اصلی وروستاهای اقماری کمتر از 2 نفر ، فراخوان را از روستاهای هم‌جوار خانه بهداشت  مورد پذیرش تا شعاع ۳۰ کیلومتر ، انجام دهد.
ک) در شرایطی که تعداد واجدین شرایط برای شرکت داوطلبان با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم مندرج در ماده 2 این آگهی در آزمون تنها یک نفر باشد دانشگاه می تواند مشروط بر گواهی کتبی کار گروه آزمون مبنی بر آن که فراخوان در تمامی نقاط مورد نظر انجام شده و تنها داوطلب واجد شرایط یک نفر است؛ پس از توافق معاون بهداشت دانشگاه، آزمون کتبی را در مورد داوطلب واجد شرایط انجام داده و در صورت کسب قبولی نامبرده، که مبنای آن کسب نمره حدنصاب می باشد وی را برای مصاحبه معرفی نماید.
تبصره 6: در هر مرحله ای که محرز گردید داوطلب بومی نمی باشد می بایست فرآیندهای شرکت در آزمون و پذیرش وی متوقف شود.
گ)دانشگاه مجازاست  براساس پیش بینی از امکان جذب در روستاهای اصلی ویا سایر روستاها ، فراخوان را در یک مرحله برای تمامی روستاها انجام دهد.بدیهی است در صورتی که که واجدین شرایط در روستای اصلی به حد کفایت باشد ، پذیرش از سایر مناطق ممنوع است .به همین ترتیب صرفا در شرایطی که در روستای اصلی تعداد واجدین شرایط به حد نصاب نرسد بهورز از سایر نقاط گزینش می شود.
نکته: در صورتی که در روستای اصلی حداقل 3نفر داوطلب واجد شرایط وجود داشته باشد ، جذب بهورز در روستای اقماری مجاز نمی باشد. همچنین در صورتی که مجموع داوطلبان روستای اصلی و اقماری حداقل 2نفر باشد ، جذب بهورز در روستاهای همجوار مجاز نمی باشد.

3-شرایط سنی:
1-3-حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ذکر شده در بند  1-2 آگهی،    30 سال (29 سال و 11 ماه و 29 روز ) و حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی ذکر شده در بند 1-2 آگهی،     28 سال (27 سال و 11 ماه 29 روز) می باشد. در شرایط  خاصی که افراد دیپلم گزینش شوند، سن دارندگان این مدرک حداکثر 26 سال (25 سال و 11 ماه و 29 روز) خواهد بود.تاریخ اولین روز شروع ثبت نام (30/11/1402)مبنای محاسبه سن قرار می گیرد.

تبصره1 :موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.  در هر صورت سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی  دیپلم با در نظر گرفتن موارد زیر نباید از31سال(30 سال و 11 ماه 29 روز)  وسن داوطلب دارای مدرک تحصیلی  کاردانی ذکر شده در بند 1-2 آگهی،    نباید از 33 سال (32 سال و 11 ماه و 29 روز) و سن داوطلب دارای مدرک کارشناسی ذکر شده در بند 1-2 آگهی،    نباید از 35 سال (34 سال و 11 ماه و 29 روز)  تجاوز نماید .
الف - داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق
ب-داوطلبانی که به شکل قراردادی ،شرکتی و... در یکی از واحدهای ارایه خدمات تحت پوشش دانشگاه کار کرده اند مشروط به ارایه سوابق بیمه مورد قبول به میزان انجام خدمت فوق
ج-مطابق با بند "الف" ماده 15قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت  به ازاء تاهل ونیز داشتن هر فرزند یکسال  تا حداکثر پنج سال یه سقف محدوده سنی اضافه خواهد شد.بدیهی است در این شرایط نیز رعایت سقف سنی مندرج در تبصره  1 ماده 1-3- الزامی می باشد.
تبصره2: امتیاز فوق‌الذکر، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای 2.5 نباشد. مبنای تعیین نرخ باروری، آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری آزمون می‌باشد.

تبصره3: سقف سني ايثارگران برابر قوانين مربوطه به شرح ذیل تعيين مي گردد:
- جانبازان بالای 25درصد، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای 25درصد ، فرزندان آزادگان دارای حداقل یکسال اسارت از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
- افراد خانواده معظم شهدا شامل (پدر، مادر، خواهر، برادر و همسر) به میزان 5 سال
-  داوطلبانی که در جبهه ها به صورت داوطلبانه خدمت نموده اند، به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها
سایر مشمولین سهمیه های ایثارگران در صورت ثبت نام در آزمون مکلف به رعایت حداکثر سن های اعلام شده در بندهای فوق می باشند و در غیر اینصورت از ادامه فرآیند جذب حذف خواهند شد.
نکته: زمان ارایه گواهی انصراف از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان توسط داوطلبان رشته های اختیاری پس از اعلام نتیجه نهایی و قبل از شروع دوره تطبیقی بهورزی می باشد.
ماده 4سهمیه ایثارگران: سهمیه ایثارگران بر اساس قوانین و مقررات خاص خود انجام می پذیرد. به منظور تحقق اولویت بکارگیری ایثارگران در استخدام ضرورت دارد در مرحله بندی پذیرش بهورزان به  ترتیب زیر عمل شود:
1-    در صورتی که داوطلب ایثارگر دارای مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی بهداشتی ذکر شده در بند 1-2 در روستای اصلی موجود باشد جذب از میان این قبیل داوطلبان تا سقف قانونی سهمیه ایثارگران انجام  می شود در غیر اینصورت جذب از داوطلبان دارای مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی ذکر شده در بند 1-2 با سهمیه آزاد مجاز می باشد.
2-    در صورتی که در روستای اصلی ،داوطلب ایثارگر دارای مدرک کاردانی و کارشناسی ذکر شده در بند 1-2 و داوطلب آزاد واجد شرایط وجود نداشت مطابق بند 1 این ماده برای روستای اقماری انجام می شود.
3-    به همان نحوی که در موارد بالا آمده اقدامات به ترتیب در سایر مناطق مجاز انجام خواهد شد.
4-    در صورتی که موارد فوق در مورد داوطلبان دارای مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی ذکر شده در بند 1-2 تحقق نیابد اقدامات مورد لزوم در زمینه ثبت نام ازداوطلبان با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم به همان ترتیب در مناطق صورت می گیرد.
5- مدارک مورد نیاز :
1-5- عکس 4× 3 جديد و تمام رخ با فرمت هاي Jpeg يا Jpg و يا Png  با حجم حداکثر 100 کيلوبايت ومربوط به سال جاری وبا زمینه پشت سفید ،اسکن و بارگذاري شود.(اسکن عکس از روی کارتهای شناسایی وکارت ملی ،شناسنامه و.... قابل قبول نمی باشد وداوطلبان لازم است از اصل عکس ومطابق با موارد ذکر شده اقدام به اسکن نمایند.)
2-5- تصوير آخرين مدرک تحصيلي
3-5- تصوير تمام صفحات شناسنامه
4-5- تصوير صفحات اول و دوم شناسنامه همسر در صورت متاهل بودن داوطلب
5-5- تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم ( ويژه برادران )
*زمان قابل قبول برای فارغ التحصیلی، پایان خدمت نظام وظیفه و پایان طرح نیروی انسانی تا آخرین روز ثبت نام حضوری (1402/12/07) می باشد.
6-5- تصوير پايان طرح مشمولين خدمت پزشکان و پيراپزشکان يا معافيت از آن
7-5- مدارک مبنی براثبات بومي بودن (فرم های شماره 1و2و3و4احراز سکونت پس از تکميل و تاييد با فرمت هاي Jpeg يا Jpg و يا Png  با حجم حداکثر 100 کيلوبايت اسکن و بارگزاري شود.اصل مدارک درصورت پذیرش در روز مصاحبه جهت بررسی تحویل گردد.
8-5- مدارک مبنی بر ايثارگري
9-5- ساير مدارک طبق مفاد آگهي حسب ضرورت
10-5- رسید بانکی به مبلغ  2/000/000 ریال ( دو میلیون ریال) به حساب شماره IR490100004001080803025348و شماره شناسه 372080873124004000010015100002به حساب دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نزد بانک مرکزی ایران که به عنوان حق شرکت در امتحان تخصصی داوطلبان ، در زمان ثبت نام به حساب دانشگاه واریز گردد. داوطلبان جهت واریز حق ثبت نام می بایست به یکی از شعب بانک مراجعه نموده و امکان واریز وجه با همراه بانک وجود ندارد.
تذکر: واریز مبلغ ثبت نام می بایست پس از دریافت فرم تاییدیه نهایی (شماره 4) توسط امور بهورزی انجام گردد  و در صورت پرداخت وجه ثبت نام بدون داشتن فرم شماره 4( تاییدیه نهایی )و عدم رعایت این مراتب صدورکارت جهت ایشان انجام نمی گردد و فیش واریزی به ایشان بازپرداخت نمی شود .

6-نحوه ثبت نام ،ارسال مدارک ومهلت ثبت نام :
1-6- دانشگاه ، آگهي پذیرش بهورز را از طريق سایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز بهداشت شهرستان در محل هاي مورد نياز ، بخشداري ، دهیاري ، شوراي اسلامي و ساير اماکن عمومي و نصب اطلاعيه در مراکز بهداشتي درماني وخانه های بهداشت  منتشرمی نماید.
2-6- پیش ثبت نام از داوطلبان بهورزی در مرحله اول به صورت حضوری و تحویل مدارک ومستندات به امور بهورزی شهرستان می باشد.
3-6- زمان شروع پیش ثبت نام بهورزی (1402/11/30)و پایان پیش ثبت نام بهورزی (1402/12/07) می باشد. و داوطلبان می بایست در این فاصله زمانی نسبت به مراجعه حضوری به امور بهورزی شهرستان اقدام نموده و فرم های بارگزاری شده در سایت دانشگاه را پرینت وجهت تکمیل و گرفتن امضا از مراجع ذیصلاح اقدام نمایند.
4-6-فرم های بارگزاری شده در سایت دانشگاه شامل : فرم شماره (1)تایید اعضای شورای روستا وفرم شماره(2) تائیدیه احراز سکونت متقاضی توسط خانه بهداشت وفرم شماره (3) تاییدیه کمیته پذیرش بهورزمرکز بهداشت شهرستان می باشد.
5-6-داوطلبان پس از تکمیل وامضا فرم های مذکور در بند 4-6- به امور بهورزی شهرستان مراجعه ونسبت به تحویل کپی فرم ها  ومدارک مورد نیاز مطابق با بند 5 این آگهی به امور بهورزی شهرستان اقدام نمایند.
6-6- پس از پیش ثبت نام از داوطلبان  و بررسی مدارک ومستندات ارایه شده توسط کمیته پذیرش دانشگاه ، لیست افراد واجد شرایط به ستاد شهرستان به صورت مکتوب ارایه می گردد وشهرستان جهت داوطلبان واجد شرایط فرم تاییدیه نهایی (فرم شماره 4) صادر نموده و به صورت پیامک به اطلاع داوطلبان واجد شرایط میرساند تا جهت ثبت نام الکترونیکی در سایت دانشگاه اقدام نمایند.
تذکر: در صورت عدم پاسخگویی داوطلب به تلفن های اعلام شده به شهرستان وعدم پیگیری و مراجعه حضوری فرد در بازه زمانی اعلام شده در متن آگهی و فراخوان ، مسئولیت عدم ثبت نام ایشان در سایت دانشگاه به عهده داوطلب می باشد.
7-6-ثبت نام به صورت الکترونیکی ، پس از بررسی پرونده ها وانجام استعلام های احتمالی توسط کمیته شهرستان واستان از طریق سایت اینترنتی دانشگاه انجام می گیرد .
تذکر1: داوطلبان می بایست از تاریخ1402/12/13 لغایت 1402/12/15 نسبت به پیگیری از امور بهورزی شهرستان جهت تایید مدارک ومستندات پیش ثبت نام خود ودریافت فرم شماره 4 تاییدیه نهایی جهت بارگزاری در سایت دانشگاه اقدام نمایند. زمان ثبت نام از داوطلبان واجد شرایط در سامانه الکترونیکی دانشگاه متعاقبا اعلام می گردد.

تذکر2: داوطلبان گرامي ، پس از تاييد ثبت نام و چاپ فرم تقاضانامه که حاوي کد رهگيري مي باشد لازم است کد رهگیری را تاپایان اعلام نتايج نزد خود نگهداري نمايند.
به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.
7- زمان و محل توزيع کارت :
1-7- زمان و محل برگزاري امتحان در کارت ورود به جلسه درج خواهد شد .  
2-7- چنانچه در هریک از مراحل پذیرش خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده کان لم یکن تلقی ودر صورت شرکت در کلاس های آموزشی ضمن اخراج داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد ودر صورت صدور حکم شروع به کار،حکم صادره لغو وبلا اثر می گردد و فرد خاطی مطابق باقوانین ملزم به پرداخت هزینه شده و به دلیل ایجاد خسارت و از دست رفتن فرصت برای سایرین مورد پیگیری قانونی قرار می گیرد.
3-7- ازمیان شرکت کنندگان در آزمون کتبی تا3 برابر ظرفیت مورد نیاز به ترتیب اولویت های مقرر قانونی ونمرات کسب شده انتخاب وجهت انجام مصاحبه به کمیته مصاحبه معرفی می گردند تا پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب 2برابر ظرفیت مورد نیاز (اصلی وذخیره )براساس مجموع نمرات کتبی ومصاحبه اقدام وبه هسته گزینش موسسه معرفی گردد.
4-7- لیست نهایی پذیرفته شدگان پس از تایید صلاحیت عمومی توسط هسته گزینش موسسه اعلام می گردد.

5-7- پذیرفته شدگان اصلی پس از ابلاغ نتایج نهایی حداکثر دوهفته فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک وطی مراحل پذیرش به مراکز آموزش بهورزی مرکز بهداشت شهرستان مربوطه مراجعه نمایند

تبصره :در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر ویا انصراف آنان پس از شروع آموزش یا رد تایید داوطلبان اصلی ، از پذیرفته شدگان ذخیره جهت شروع دوره ،دعوت بعمل خواهد آمد .

6-7- سپردن تعهد محضری به دانشگاه  قبل از شروع به تحصیل مبنی براین که "پس ازاتمام دوره آموزش تطبیقی مهارت های بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت 15 سال وبه صورت شیفت های مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نماید" الزامیست.
7-7- سپردن تعهد برای کلیه بهورزان (اعم از ایثارگران و ...) الزامی بوده و تعهدنامه تا پایان تعهد قابل خرید و انتقال نمی باشد.
تبصره :پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی ،از ادامه تحصیل انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه ،مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز موسسه نمی باشند .    
8-7-هرگونه اطلاع رسانی درخصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی دانشگاه انجام می گردد.
9-7-شرکت داوطلبان با مدرک تحصیلی به غیراز مقاطع تعیین شده درآگهی ممنوع می باشد.
8-مواد درسی آزمون بهورزي:
1-8 – برای سنجش داوطلبان دارای مدارک کاردانی و کارشناسی ذکر شده در بند.

1-2:
الف)آزمون کتبی صرفا از دروس مرتبط با بهورزی بعمل خواهد آمد ،سوالات به صورت چهار گزینه ای ( با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط )طراحی می شود. آمون کتبی60درصد از کل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد.
ب)مصاحبه : از بین داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول حداقل به میزان 3 برابر ظرفیت پذیرش مصاحبه به عمل خواهد آمد که معادل 40 %  از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد.
تذکر:آزمون برای متقاضیان کارشناسی وکاردانی به صورت واحد برگزار خواهد شد.درمراحل آزمون کتبی هیچ یک ازافراد با مدرک تحصیلی کاردانی وکارشناسی بریکدیگرارجحیت ندارند.

2-8 – برای سنجش داوطلبان دارای مدرک دیپلم:
الف) سوالات به صورت چهارگزينه اي (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط ) از دروس دوره دوم متوسطه شامل دروس زبان ادبیات فارسی ،زبان انگلیسی ،وتعلیمات دینی ویا معارف اسلامی ویا دین وزندگی خواهد بود .
آزمون کتبی60درصد از کل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد.
تبصره : متقاضیان اقليت هاي دینی به سوالات دین و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد .
ب)مصاحبه : از بین داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول حداقل به میزان 3 برابر ظرفیت پذیرش مصاحبه به عمل خواهد آمد که معادل 40 %  از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد.
تذکر1: هیچ داوطلبی بدون انجام مصاحبه و اطمینان از احراز شرایط مندرج در آگهی، انطباق جسمی و روانی برای اشتغال در حیطه فعالیت بهورزی و کسب نمره حداقل در مصاحبه پذیرفته نخواهد شد.
ج) امتیاز  تأهل و فرزند: به استناد بند (ب) ماده (15) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازاء تأهل و نیز هر فرزند دو درصد مجموعاً  حداکثر تا ده درصد به امتیاز آزمون کتبی هر فرد اضافه می شود.
تبصره: امتیاز فوق‌الذکر، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای 2.5 نباشد. مبنای تعیین نرخ باروری، آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری آزمون می‌باشد.
* فهرست پذیرفته شدگان اولیه تا سه برابر تعداد مورد نیاز جهت انجام مصاحبه  در سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.
* انتخاب داوطلبان دارندگان مدرک تحصيلي کاردانی و کارشناسی  حداکثر به ميزان ( 3 ) برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي که حد نصاب نمره امتحان کتبی ( 60 درصد )  را کسب کرده اند ،انتخاب و براي مصاحبه معرفي مي شوند . پس از انجام مصاحبه 2برابر ظرفيت مورد نياز ( اصلی و ذخیره) ، براساس مجموع نمرات فضلي کتبي  و مصاحبه به هسته گزينش معرفي مي شوند.
ماده9: دانشگاه در پذیرش بهورز حد نصاب نمره آزمون کتبی را تعیین و لحاظ می نماید.

ماده 10: پذیرفته شدگان اصلی پس از ابلاغ نهایی حداکثر 15 روز فرصت خواهندداشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل پذیرش به مرکز بهداشت مربوطه مراجعه نمایند.
ماده 11: در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان،یا رد احراز سکونت داوطلبان ، از پذیرفته شدگان ذخیره جهت شرکت در دوره آموزش بهورزی دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده 12: قبل از شروع دوره آموزشی سپردن تعهد محضری به دانشگاه از سوی بهورزان جذب شده مبني بر اينکه پس از اتمام دوره آموزش بهورزي در خانه بهداشت مورد تعهد به صورت شيفت‌ها‌ي مورد نظر دانشگاه همراه با بيتوته در روستا انجام وظیفه نمایند، الزامیست. دوره تعهد برای کلیه افراد جذب شده حداقل 15 سال است.
سپردن تعهد برای کلیه بهورزان (اعم از ایثارگران و...) الزامی بوده وتعهد نامه تا پایان مدت تعهد قابل خرید وانتقال نمی باشد.
تبصره : پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی، از ادامه دوره انصراف نمایند و یا به هر دلیلی اخراج شوند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمی باشند.
ماده 13: بهورزان در طول دوره تعهد مجاز به درخواست جابجایی، تغییر ردیف پستی  و عنوان شغلی نمی باشند. همچنین دانشگاه نیز مجاز به تغییر عنوان، جابجایی، یا به کارگیری بهورز در خارج از حیطه وظایف بهورزی نیست. نقل وانتقال بهورزان به هر دلیل پس از انجام تعهدات، با تامین فرد جایگزین و موافقت معاونت بهداشت دانشگاه مقدور است.
*انتخاب داوطلبان به ترتیب نمره کل ماخوذه در آزمون به صورت فضلی می باشد.
- پذيرفته شدگان در مقاطع کارداني  و کارشناسی حدودا به مدت شش ماه آموزش تطبيقي مهارتهاي بهورزي را مطابق با شیوه نامه وزارت بهداشت طي خواهند نمود .
-    محل تحصیل پذیرفته شدگان بنا به تصمیم معاونت بهداشت دانشگاه در مراکز آموزش شهرستان های تابعه دانشگاه خواهد بود.
-    پذیرفته شدگان نهایی پس از اتمام دوره تحصیلی بهورزی ،شروع به کار ایشان با توجه به شرایط دانشگاه وموافقت معاونت بهداشت دانشگاه صورت می پذیرد.
14- تذکرات :
1-14- استخدام ايثارگران اعم از سهميه استخدامي 25درصد و 5 درصد (موضوع ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران)در دستگاههاي اجرايي صرفا" از طريق شرکت در آزمون انجام ميگيرد .
2-14- مشمولين سهميه 25درصد مجاز به بهره مندي از سهميه استخدامي 5 درصد ساير ايثارگران و يا بالعکس ،نمي باشند به عبارت ديگر هر داوطلب مي تواند در صورت مشمول بودن صرفا" از يکي از سهميه هاي مشخص شده استفاده نمايد.
*** سهميه استخدامي 25% ايثارگران شامل جانبازان ،آزادگان و همسر و فرزندان شهدا ،همسر و فرزندان جانبازان 25% و بالاتر و همسر و فرزندان آزادگان داراي يکسال و بالاي يکسال اسارت و خواهر و برادر شاهد مي باشند .
3-14-سهميه استخدامي  پنج درصد به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد و فرزندان آزادگان کمتر از يکسال اسارت اختصاص مي يابد.
توجه : خدمت داوطلبانه در جبهه شامل :بسيجيان ،جهادگران و نيروهاي مردمي رزمنده، کارکنان شاغل و بازنشستگان دستگاههاي اجرايي ،سازمان ها ،شرکت ها و موسسات دولتي يا تحت پوشش قانون کار و مقررات تامين اجتماعي و قوانين خاص ،بوده که از طريق بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي به مناطق جنگي ، عملياتي و امنيتي اعزام شده اند.تائيديه مدت حضور در مناطق مذکور حسب مورد با معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزي مي باشد.  
4-14-به مدارک ارسالي دارندگان مدارک تحصيلي بالاتر و پايين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنين مدارک معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد .
5-14- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است ، داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد . حتي در صورت پذيرفته شدن در آموزشگاه بهورزي و يا صدور حکم استخدامي ، حکم مزبور لغو و بلااثر مي گردد .
6-14-اخذ تائيديه مدارک تحصيلي متقاضيان استخدام درصورت پذيرفته شدن در امتحان ( حداکثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه ) از سوي دانشگاه الزامي است .
7-14-پذيرفته شدگان پس از ابلاغ نتايج نهايي حداکثر 15 روز  فرصت خواهند داشت جهت تکميل مدارک و طي مراحل پذيرش به دانشگاه مراجعه نمايند .
8-14- شرکت داوطلبان با مدرک تحصيلي به غير از مقاطع تعيين شده در آگهي و امتحان ممنوع مي باشد .
9-14- مدت زمان اعتراض به نتایج اولیه آزمون کتبی ونتایج نهایی آزمون پس از اعلام نتایج برای هر کدام 2هفته خواهد بود وبه شکایات متقاضیان پس از مدت زمان ذکر شده رسیدگی نخواهد شد.

جهت دریافت فرم شماره 1 تاییدیه اعضای شورای روستا کلیک نمایید.
جهت دربافت فرم شماره 2تائیدیه احراز سکونت متقاضی توسط خانه بهداشت کلیک نمایید.
جهت دریافت فرم شماره 3تائیدیه کمیته پذیرش بهورزمرکز بهداشت شهرستان کلیک نمایید.
جهت دریافت فرم شماره 4قرم تائیدیه نهایی کلیک نمایید.
جهت دریافت فرم تعهد نامه داوطلب آگهی پذیرش و استخدام بهورز سال 1402 کلیک نمایید.

 

 کلمات کلیدی:
آگهی.پذیرش     استخدام.بهورز    

تاریخ بروز رسانی:   30 بهمن 1402

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >