آگهي جذب نیرو نگهبان قرارداد شرکتی(حجمی)

تاریخ نامه: 14 اسفند 1402
شماره نامه:
 
استخدام  |   
« بسمه تعالي »
آگهي جذب نیرو قرارداد شرکتی

   شرکت نظم آوران شهر خورشید در نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز، جهت خدمت در مراکز درمانی و ستادی تحت پوشش خود تعداد 15 نفر از افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبی و عملی( BMI و انجام تست ورزش) و پس از طي کردن مراحل گزينش به صورت قرارداد شرکتی(حجمی) به شرح ذيل جذب نمايد.

جدول رشته های شغلی مورد نیاز

عنوان شغل

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز

جنسيت

شرايط احراز از نظر مدرک و رشته تحصيلي

توضيحات

زن

مرد

نگهبان

شهرستان کنگان

6

_

*

دیپلم تا لیسانس کلیه رشته ها

 

نگهبان

شهرستان دیر

1

_

*

دیپلم تا لیسانس کلیه رشته ها

 

نگهبان

شهرستان خورموج

2

_

*

دیپلم تا لیسانس کلیه رشته ها

 

نگهبان

شهرستان بوشهر

4

_

*

دیپلم تا لیسانس کلیه رشته ها

 

نگهبان

شهرستان گناوه

1

_

*

دیپلم تا لیسانس کلیه رشته ها

 

نگهبان

شهرستان برازجان

1

_

*

دیپلم تا لیسانس کلیه رشته ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- شرایط عمومی جذب نیروی شرکتی

1/1- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی
2/1- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
3/1- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران) کارت معافیت پزشکی به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد.
4/1- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان
5/1- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
6/1- نداشتن منع استخدام دردستگاه¬های دولتی به¬موجب آرای مراجع قانونی
7/1- داوطلبان نباید مستخدم بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.
8/1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
9/1- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می¬شوند بر اساس ماده 34 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی که به تایید هیات امنا در تاریخ 1398/01/01 رسیده است .
تبصره : ماده 34 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون  استخدامی( استخدام پذبرفته شدگان در آزمون که مراحل قانونی را طی نموده باشند منوط به تایید توانمندیهای جسمی ، روانی ، ذهنی و حرکتی افراد توسط واحد طب کار موسسه و یا کمسیون پزشکی (طبق شیوه نامه سلامت جسمانی و روانی وزارت متبوع ) است .

2- شرایط اختصاصی جذب نیروی شرکتی

1/2- - داشتن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال تا اولین روز تاریخ انتشار آگهی (ضمنا دوره خدمت ضرورت به سن اضافه میگردد)
2/2 - قد : داشتن حداقل 175 سانتی متر.
 2/3- دارا بودن تناسب جسمانی : تکمیل فرم تناسب جسمانی (نسبت وزن به قد (BMI)) – در دامنه مطلوب و نرمال (5/18 تا  27) باشد . (فرم بصورت خود اظهاری بوده و هرگونه عدم دقت در تکمیل فرم بر عهده متقاضی بوده و چنانچه خلاف واقعیت تکمیل شده باشد در هر مرحله از جذب، علاوه بر حذف متقاضی مطابق با قانون با وی برخورد خواهد شد).
 2/4 – پرداخت مبلغ 500000 ريال (پانصد هزار ريال) به شماره شماره حساب 1600/111/5392032/1 و شبا حساب IR440220160001115392032001
2/5- احراز سلامت جسمانی و روانی با تأیید پزشک معتمد واحد استخدام کننده (عدم هرگونه معلولیت جسمی و روانی( در صورت نیاز ارجاع به پزشک متخصص)
2/6 –افراد عینکی (کم بینا) و دارای سمعک (کم شنوا) بهیچ عنوان پذیرفته نمی شوند.
 2/7- دارا بودن شرایط عمومی استخدام و موفقیت در سیر مراحل جذب و گزینش.
3/7–  جهت رشته شغلی نگهبان دارا بودن شرایط بومی پس از استخدام الزامی می باشد.
4/7- کارت معافیت پزشکی قابل قبول نمی باشد.

* به استناد بند الف ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/8/19 مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر ۵ سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود.مشروط به آن که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی ،بالای 2/5 نباشد.مبنای تعیین نرخ باروری ،آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در رزمان برگزاری آزمون می باشد.
 
** به استناد بند "ب" ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازاء تاهل و نیز هر فرزند دو درصد(2) تا حداکثر ده درصد(10) نمره کل آزمون به نمره مکتسبه فرد اضافه خواهد شد.
تبصره: تخصیص امتیاز فوق‌، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای 2.5 نباشد. مبنای تعیین نرخ باروری، آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری آزمون می‌باشد.

2/2-اولویت ها:

افرادی که دارای هریک از شرایط ذیل باشند بترتیب در اولویت پذیرش قرار دارند:

بومی:
ایثارگران: سهمیه 25 درصد
ایثارگران سهمیه بیست و پنج درصد شامل :
-جانبازان
-آزادگان
-همسر و فرزندان شهدا
-همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
-همسر و فرزندان آزادگان دارای یکسال و بالای یکسال اسارت
-پدر ، مادر ،خواهر و برادر شهید
سهميه بومی
   با توجه به بخشنامه شماره 369488 مورخ 99/7/27 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد قانون اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 99/6/16 مجلس شورای اسلامی نمره مکتسبه داوطلبان بومی بجز شهرستان تهران و مراکز استانها با تعاریف ذیل با ضریب یک و چهاردهم  (4/1) محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد.
الف- شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.
ب- سکونت داوطلب به مدت حداقل ده سال با ارائه استشهاد محلی )براساس فرم پیوست آگهی) ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) احراز گردد.
ج- داشتن سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بودن ملاک عمل قرار گیرد.
د- در صورت وجود ابهام درخصوص شهرستان محل تولد نظر اداره کل ثبت احوال استان ملاک عمل خواهد بود.
و- تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام ملاک عمل برای تعیین بومی بودن خواهد بود.

تذکرات مهم:

1-    تکمیل این فرم برای تمامی داوطلبان بومی شهرستان که متقاضی استفاده از اولویت استخدام به لحاظ ساکن بودن با سابقه حداقل ده سال سکونت می باشند،الزامی است.
2-    داوطلبان بومی شهرستانی که دارای سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی،راهنمایی و یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا باشند، با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه صرفا" می توانند از آن برای احراز تمام و یا قسمتی از سوابق  ده سال سکونت در شهرستان مورد تقاضا بهره مند گردند و تکمیل این فرم برای احراز سکونت فعلی آنان در شهرستان مورد نظر ، الزامی است.
3-    چنانچه متقاضی برای تایید سابقه حداقل ده سال سکونت خود در شهرستان مورد تقاضا،در بیش از یک بخش از شهرستان مربوطه سکونت داشته باشد،می تواند از یک نسخه دیگر از این فرم نیز برای این منظور استفاده کند.

 

3- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز


1/3- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ 1402/12/15  حداکثر تاپایان وقت اداری مورخه 1402/12/20 مدارک مورد نیاز ثبت نام را در پورتال دانشگاه به آدرس bpums.ac.ir بارگزاری نمایند و کد رهگیری دریافت نمایند.
جهت دریافت کارت ورود به جلسه در تاریخ 1402/12/22 و 1402/12/23 به سایت دانشگاه مراجعه و نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.

2/3- مدارک مورد نیاز ثبت نام:
- تکمیل برگ درخواست شغل
- یک قطعه عکس 4×3 جدید و تمام رخ

  -  تصویر آخرین مدرک تحصیلی
- تصویر کارت ملی
-تصویر کارت پایان خدمت
- تصویر شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن
- تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت ( مدرک دال بر بومی بودن شامل فرم استشهاد ،جوانی جمعیت شامل صفحات دوم و سوم شناسنامه ،ایثارگری)
- فیش واریزی

3/3- به ثبت نام ناقص و یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .
4- زمان و مکان آزمون : راس ساعت 9  صبح  پنجشنبه مورخ  1402/12/24می باشد و مکان آزمون در سالن فجر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می باشد.
5-مواد امتحان :
امتحان عمومی شامل دروس ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی،هوش، اطلاعات عمومی وسیاسی و یک  سئوال گزارش نویسی، که به تعداد 60 سوال چهارگزینه ای می باشد.

6- کسب بالاترین نمره به عنوان نمره قبولی مد نظر قرار میگیرد .
7- مدارک تحصیلی بالاتر يا پائین¬تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل در آگهي استخدامي و همچنين  مدارک معادل، براي شرکت در امتحان و استخدام معتبر نمي¬باشد.
1/7- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت صدور قرارداد حکم مزبور لغو وبلااثر می¬گردد.
2/7- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت دانشگاه خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
3/7- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
4/7-انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذه( مجموع کتبی و آمادگی جسمانی) در آزمون در هر رشته شغلي با رعايت ظرفيت پيش بيني شده می باشد. در مواردی که نمره کل دو داوطلب در يک رشته شغلي یکسان و مازاد بر تعداد ظرفيت اعلام شده در آگهی استخدامی باشد، ملاک عمل نمره آزمون کتبی قرارمی گیرد وبعنوان نفر اصلی به گزینش معرفی می شود قرار خواهد گرفت.
5/7- شرکت نظم آوران شهر خورشید هیچ گونه تعهدی جهت تامین غذا، ایاب و ذهاب و  مسکن پذیرفته شدگان ندارد.
6/7- داوطلبان بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند.
7/7- لازم به ذکر است ملاک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل،معافیت دایم و پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام و ملاک محاسبه سن،اولین روز ثبت نام می باشد.
8/7 – مبلغ واریزی جهت ثبت نام متقاضیان آزمون شرکتی 500000 هزار ریال به شماره حساب و شناسه واریز و شبا حساب بانک ملی ذیل می باشد.

نام سازمان

شماره حساب

شبا حساب

شرکت نظم آوران شهرخورشید

1600/111/5392032/1

440220160001115392032001 IR

 

فرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت در آزمون قرارداد شرکتی

فرم درخواست شغل

 جهت ثبت نام کلیک نمایید.

 

 

 

 

 

 

 کلمات کلیدی:
جذب.نیرو     نگهبان     قرارداد     شرکتی    

تاریخ بروز رسانی:   15 اسفند 1402

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >