آگهی ثبت نام الکترونیکی پذیرش و استخدام بهورز پیمانی در سال 1402

تاریخ نامه: 15 اسفند 1402
شماره نامه:
 
استخدام  |   
آگهی پذیرش و استخدام بهورزدر سال 1402
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
معاونت بهداشتی

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی بوشهربه منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت روستایی براساس مفاد آخرین دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیئت امناء وزارت بهداشت ودرمان ، و براساس مجوز شماره 13207مورخ 1401/09/21 مصوب هیئت امنا دانشگاه بوشهر،در نظر دارد  به استناد مجوز شماره 2137مورخ 1402/03/02معاونت توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به تعداد 43بهورز در قالب پیمانی از بین افراد واجد شرایط از طریق آزمون تخصصی ، مصاحبه واحراز صلاحیت های عمومی بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش وپرورش تسری به کارمندان سایر وزارتخانه هاوسازمان ها وموسسات و شرکت های دولتی مصوب 1375/02/09 مجلس شورای اسلامی برای رشته شغلی بهورزی پذیرش می نماید.
پذیرفته شدگان پس از طی دوره تطبیقی و دوره مهارت آموزی وقبولی به صورت پیمانی وصرفا جهت خدمت در خانه های بهداشت مورد نیاز بکارگیری خواهند شد.

ثبت نام الکترونیکی پذیرش و استخدام بهورزدر سال 1402 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت بهداشتی از تاریخ 1402/12/16 الی 1402/12/19  بر روی سایت دانشگاه bpums.ac.ir آغاز می گردد. ضمنا تاریخ ویرایش از 21 الی 22 اسفندماه فعال می گردد.

**جهت دریافت فرم شماره 1 تاییدیه اعضای شورای روستا کلیک نمایید.
**جهت دریافت فرم شماره 2 تائیدیه احراز سکونت متقاضی توسط خانه بهداشت کلیک نمایید.
**جهت دریافت فرم شماره 3 تائیدیه کمیته پذیرش بهورزمرکز بهداشت شهرستان کلیک نمایید.
**جهت دریافت فرم شماره 4 فرم تائیدیه نهایی کلیک نمایید.
**جهت دریافت فرم تعهد نامه داوطلب آگهی پذیرش و استخدام بهورز سال 1402 کلیک نمایید.

***جهت ثبت نام آزمون کلیک نمایید.کلمات کلیدی:
آگهی     پذیرش.     استخدام     بهورز     پیمانی    

تاریخ بروز رسانی:   15 اسفند 1402

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >