شرکتی


شمارهعنوانتاریخ صدور
3401/209/د مورخ 1400/04/23 آگهي جذب نیروی شرکتی اورژانس 115 استان بوشهر 1401/4/15
نتایج آزمون جذب نیروی شرکتی رشته نگهبان بیمارستان های تابعه دانشگاه مورخه 7-9-1400 1401/1/29
نتایج نهایی آزمون بکارگیری نیروی شرکتی اورژانس 115 استان زمستان 1400 1401/1/23
نتایج نهایی آزمون بکارگیری نیروی شرکتی در رشته رادیولوژی مورخ 1400/10/24 1401/1/20
اعلام داوطلبان آزمون جذب نیروی شرکتی کمک پرستاری مورخ 97/1/31 جهت مصاحبه 1397/7/23
اعتراض به آزمون شرکتی کمک پرستاری مورخ 97/1/31 1397/3/12
اعلام اسامی داوطلبان دعوت شده جهت بررسی مدارک سه برابر ظرفیت آزمون جذب نیروی شرکتی کمک پرستاری مورخ 97/1/31 1397/3/7
اطلاعیه شماره 2 : ویرایش اطلاعات آزمون کمک پرستاری 1396/12/28
آگهي جذب نیروی شرکتی کمک پرستاری 1396/12/20
اطلاعیه شروع دوره‌های آموزشی پذیرفته‌شدگان آزمون استخدام شرکتی 6 و 7 خرداد 95 1395/5/26
شروع برنامه آموزشی نیروهای استخدامی شرکتی که در آزمون 6 و 7 خرداد منتخب شده‌اند (اصلی و ذخیره‌ها) 1395/5/18
اسامی نفرات ذخیره آزمون شرکتی 6 و 7 خردادماه 1395 1395/5/17
اعلام نتایج آزمون استخدام شرکتی 6 و 7 خردادماه 1395 1395/5/5
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون شرکتی سال 1395 1395/3/5
مهلت ویرایش اطلاعات ثبت نامی در آزمون استخدام شرکتی سال 1395 1395/2/29
آگهی استخدام (قرارداد شرکتی) در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 22 لغایت 31 اردیبهشت 95 1395/2/22
آگهی جذب نیروی قرارداد شرکتی توسط شرکت تعاونی بهداشتی درمانی ساحل اندیشان شقایق دیلم 1394/9/26
 
< >