پزشکان


شمارهعنوانتاریخ صدور
فراخوان دعوت به همکاری پزشکان جهت تاسیس مرکز مشاوره ژنتیک غیر دولتی 1403/1/27
توزیع پزشکان عمومی مشمول طرح پزشکان و پیراپزشکان دوره اول سال 97 1397/2/5
قابل توجه مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 1396/11/17
درخواست از پزشکان متعهد به خدمت و ضریب کا درمان در شرکت در نظرسنجی 1396/9/28
اطلاعیه ثبت نام و معافیت از طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان 1395/10/1
ثبت نام مشولين طرح قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان 1395/7/11
ثبت‌نام پزشکان اربعین حسینی 1395/6/21
ثبت نام دستیاران سال آخر رشته‌های تخصصی پزشکی - اردیبهشت 1395 1395/2/1
فراخوان بکارگيري مشمولان قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان - اسفند 1394 1394/12/12
مناقصه احداث دو واحد منازل پزشکان دلوار شهرستان تنگستان 1393/11/20
مناقصه پروژه پانسيون پزشک تنگ ارم واقع در شهرستان دشتستان 1393/8/22
مناقصه پانسيون پزشکان دو واحدي دلوار واقع در شهرستان تنگستان 1393/6/27
آگهی مناقصه احداث پانسيون پزشکان دو واحدي دلوار 1393/5/4
پرداخت تسهيلات جهت تهيه و تامين تجهيزات توسط بانک رفاه به پزشکان و رشته هاي مرتبط 1391/7/8
642:3793 پرداخت تسهيلات بانک رفاه کارگران در حمايت از پزشکان، متخصصان و پيراپزشکان 1391/7/2
 
< >