آگهی مناقصه پروژه احداث پایگاه بهداشتی شهید الیاس احمدی خورموج

1397/2/24 0:0

آگهی مناقصه عمومی

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث پایگاه بهداشتی شهید الیاس احمدی واقع در شهرستان دشتی  را برگزار  نمايد، لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ساختماني با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 5 ساختمان دعوت بعمل مي آيد.  وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  – دبيرخانه مركزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاد دهندگان بايستي يك نسخه از اسناد ونقشه  را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

 

 

رديف

عنوان پروژه

متراژ

واحد

مبلغ ضمانتنامه

مبلغ برآورد اوليه

1

ساختمان

267

متر مربع

355/828/937 ریال

 

4/862/655/707

2

محوطه

240

متر مربع

307/451/812

3

دیوار

87/6

متر مربع

1/595/317/449

4

پیاده رو

87

متر مربع

351/153/778

جمع كل

7/116/578/746

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: دبيرخانه مركزي دانشگاه  


مهلت اخذ اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  97/2/23 لغايت 97/2/26 ساعت 14:30 بعدازظهر


مهلت تحويل اسناد : از تاريخ 97/2/27   لغايت 97/03/05 ساعت 14:00 بعدازظهر


مكان تحويل اسناد : به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  – دبيرخانه مركزي دانشگاه
اسناد و اوراق متقاضيان  در تاريخ 97/03/07 روز دوشنبه ساعت 13 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي گردد.
متقاضيان مي توانند مبلغ تعيين شده در مناقصه را هم به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي و هم بصورت فيش واريزي به حساب شماره 5392894414 بانك ملت  واريز نمايند.


اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است

کلمات کلیدی:
مناقصه.واگذاری     احداث     پایگاه.بهداشتی     شهید.الیاس.احمدی        

تاریخ بروز رسانی:   24 ارديبهشت 1397

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >