آگهی مناقصه پروژه تكميل احداث ساختمان مرکز، خانه بهداشت ، پانسيون پزشک ، ديوار محوطه روستاي هليله واقع در شهرستان بوشهر

1395/12/14 0:0

آگهی مناقصه پروژه تكميل احداث ساختمان مرکز، خانه بهداشت ، پانسيون پزشک ، ديوار محوطه روستاي هليله واقع در شهرستان بوشهر


نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه تكميل احداث ساختمان مرکز، خانه بهداشت ، پانسيون پزشک ، ديوار محوطه روستاي هليله واقع در شهرستان بوشهر برگزار نماید. لذا از کلیه پيمانكاران داراي صلاحيت  شرکت هاي ساختمان با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 5 ابنيه ساختمان دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس زیر مراجعه نمایند . پیشنهاد دهندگان بایستی یک نسخه از اسناد و نقشه را دریافت و با قید قبولی امضاء نموده و در طی مهلت تحویل اسناد مناقصه تسلیم نمایند.

 

عنوان پروژه

متراژ

شهرستان

واحد

مبلغ ضمانتنامه

برآورد

پانسيون پزشک

101

بوشهر

متر مربع

570.000.000

1.890.043.49

پياده رو پانسيون

51

بوشهر

متر مربع

101.995.888

خانه بهداشت

79

بوشهر

متر مربع

1.906.210.656

پياده رو خانه بهداشت

48

بوشهر

متر مربع

120.932.677

مرکز درماني روستايي

11

بوشهر

متر مربع

4.969.007.748

پياده رو مرکز

111

بوشهر

متر مربع

206.766.270

سپتيک مرکز

30

بوشهر

متر مکعب

85.216.494

ديوار

138

بوشهر

متر مربع

1.710.477.999

محوطه

261

بوشهر

متر مربع

262.596.072

سپتيک خانه بهداشت

30

بوشهر

متر مکعب

85.216.494

جمع کل

11.338.463.789

 

 
محل و تاريخ توزيع اسناد فراخوان : زمان و توزيع از تاريخ95/12/14  لغايت 95/12/15 ساعت 30: 14

محل توزيع اسناد : بوشهر – خیابان معلم روبروي مصلاي نماز جمعه بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی – دبيرخانه مركزي

مهلت تحويل اسناد فراخوان :  از تاريخ  95/12/16 لغایت 95/12/25  ساعت  12:30  بعدازظهر

مكان تحويل اسناد فراخوان : به آدرس بوشهر - خیابان معلم روبروي مصلاي نماز جمعه بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی – دبيرخانه مركزي ارسال گردد.
اسناد و اوراق متقاضيان در تاريخ 95/12/25 ساعت 30: 13 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي گردد
هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه  مي باشد.
سایت ملی مناقصات

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     احداث.مرکز     بهداشت     هلیله    

تاریخ بروز رسانی:   5 فروردين 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >