مناقصه واگذاری بخشی از امور حفاظتی و مراقبتی بیمارستان های امام خمینی(ره) شهر کنگان و زینبیه شهر خورموج

1397/11/7 0:0

دانشگاه علوم پزشكی بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاری بخشی از  امور حفاظتی و مراقبتی بیمارستان های امام خمینی(ره) شهر کنگان و زینبیه شهر خورموج را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. به پیشنهادهای خارج از سامانه تدارک الکترونیک دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 ردیف

کد فراخوان

موضوع مناقصه

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه

1

200970038300001

واگذاری بخشی از  امور حفاظتی و مراقبتی بیمارستان امام خمینی ( ره) کنگان

250/000/000

( دویست و پنجاه میلیون ریال )

 

2

200970038300002

واگذاری بخشی از امور حفاظتی و مراقبتی بیمارستان زینبیه خورموج

210/000/000

( دویست و ده میلیون ریال )

 

 

ضمانت نامه به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر  به نفع دانشگاه  یا واریز وجه ریالی  به حساب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر می باشد .
 تاريخ توزيع اسناد فراخوان : زمان توزیع از تاريخ 97/11/1 لغایت 97/11/03  ساعت 19:00
 محل توزیع اسناد :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
مهلت تحويل اسناد فراخوان:  97/11/04 لغایت 97/11/13 ساعت 19:00 
بازگشایی : مناقصه فوق در تاريخ 97/11/14 ساعت 13 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه برگزار می شود.

هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد.
لازم به ذكر است ، اين آگهي در سايت هاي ذيل نيز درج گرديده است .
سایت ملی مناقصات

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

  

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه.واگذاری         امور.حفاظتی     بیمارستان.های     امام.خمینی(ره)     شهر.کنگان    
        زینبیه.خورموج    

تاریخ بروز رسانی:   7 بهمن 1397

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >