مناقصه پروژه احداث پانسیون 100 متری بوالخیر واقع در شهرستان تنگستان

1403/2/26 0:0

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث پانسیون 100 متری بوالخیر واقع در شهرستان تنگستان را بصورت یک مرحله ای برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

مبلغ برآوردی (ریال)

2003000383000007

پانسیون

100 مترمربع

1.215.065.996

22.871.136.486

پیاده رو

مقطوع

1.430.183.428

جمع کل (ریال)

24.301.319.914

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه:‌ از تاريخ  1403/02/24  لغايت 1403/02/29 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1403/02/24   لغايت 1403/03/09  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی: 1403/03/09   ساعت 12:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه:  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     پروژه     احداث.پانسیون     بوالخیر     شهرستان.تنگستان    

تاریخ بروز رسانی:   26 ارديبهشت 1403

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >