مناقصه واگذاری امور مربوط به تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان به بخش خصوصی

1397/3/7 0:0

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاری امور مربوط به تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان به بخش خصوصی را برگزار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت - مطابق با شرایط مندرج در اسناد مناقصه - دعوت به عمل می‌آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خیابان معلم  روبروی جایگاه نماز جمعه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر - دبیرخانه مرکزی دانشگاه اقدام نمایند. پیشنهاد دهندگان بایستی یک نسخه از اسناد را دریافت و با قید قبولی مهر و امضاء نموده و در طی مهلت تحویل، اسناد مناقصه را تسلیم نمایند. 

مبلغ ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه: ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر  به نفع دانشگاه  به ارزش 330.000.000 ریال  یا ارئه فیش واریزی به مبلغ 330.000.000 ریال به حساب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

محل و تاريخ توزيع اسناد فراخوان: زمان توزیع از تاريخ 97/03/07  لغایت 97/03/09 ساعت 14:45

محل توزیع اسناد: بوشهر – خیابان معلم – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دبيرخانه مركزي    

مهلت تحويل اسناد فراخوان:  97/03/10 لغایت 97/03/19  ساعت 14:30 

مكان تحويل اسناد فراخوان:  به آدرس بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي دبيرخانه مركزي دانشگاه ارسال گردد.


اسناد و اوراق متقاضيان در تاريخ 97/03/20 ساعت 13:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     تاسیسات     بیمارستان     شهید.گنجی     برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   7 خرداد 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >