مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان های شهدای خلیج فارس بوشهر، امام خمینی(ره)کنگان، امام هادی(ع) دیر

1398/3/21 0:0

آگهي مناقصه عمومی

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان های شهدای خلیج فارس بوشهر، امام خمینی(ره)کنگان، امام هادی(ع) دیر را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد )به آدرس  WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد و به پیشنهادهای خارج از سامانه تدارک الکترونیک دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد. خرید اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله تائید اسناد مناقصه می باشد

ردیف

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

2098000383000004

تاسیسات بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

350/000/000

2

2098000383000006

تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان

180/000/000

3

2098000383000007

تاسیسات بیمارستان امام هادی(ع)دیر

100/000/000


محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد   
مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  98/3/19 لغايت 98/3/21تا ساعت 19:00
مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 98/3/22  لغايت 98/4/1 تا ساعت 13:00 
تاریخ بازگشایی: 98/4/2  ساعت 09:00
مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور رفاهی و پشتیبانی - واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
لازم به ذکر است ، اين آگهي در سايت هاي ذيل نيز درج گرديده است 

سایت ملی مناقصات

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     نگهداشت     تاسیسات     بیمارستان.های     بوشهر     کنگان    
دیر    

تاریخ بروز رسانی:   21 خرداد 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >