مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان

1398/5/30 0:0

 

آگهي مناقصه عمومی


نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند.

ردیف

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

2098000383000029

تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان

400/000/000

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه:‌ از تاريخ  1398/06/02  لغايت 1398/06/04 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1398/06/05   لغايت 1398/06/16  تا ساعت 11:00 

تاریخ بازگشایی: 1398/06/16   ساعت 12:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه:  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است ، اين آگهي در سايت هاي ذيل نيز درج گرديده است 

سايت ملي مناقصات

سامانه ستاد

 

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     نگهداشت     تاسیسات     بیمارستان     شهید.گنجی.برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   30 امرداد 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >