آگهی مناقصه پروژه احداث مرکز خدمات جامع سلامت شیرینو

1400/10/29 0:0

آگهي مناقصه عمومی  (2000000383000025)

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث مرکز خدمات جامع سلامت شیرینو واقع در عسلویه را برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه  می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

نوع مناقصه

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2000000383000025

احداث مرکز

693.1 مترمربع

یک مرحله ای با ارزیابی فشرده

3.518.781.523

60.596.301.169

سپتیک

30مترمکعب

1.252.798.479

دیوار

144مترطول

7.272.864.865

محوطه

619مترمربع

1.253.665.966

جمع کل(ریال)

70.375.630.479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ 1400/10/29  لغايت 1400/11/2 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1400/11/3  لغايت 1400/11/13  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1400/11/13   ساعت 13:15

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     احداث     مرکز.خدمات.جامع.سلامت     شیرینو    

تاریخ بروز رسانی:   29 دی 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >