آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان

1400/12/9 0:0

آگهي مناقصه عمومی

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه های زیر را برگزار نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند.

 

ردیف

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

2000000383000029

مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان

4/600/000/000

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1400/12/7 لغايت 1400/12/9 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد : از تاريخ 1400/12/10  لغايت 1400/12/21  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1400/12/21  ساعت 13:15

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

کلمات کلیدی:
    آگهی     مناقصه     تهیه.مواد     اولیه.و.طبخ.و.توزیع.غذای     دانشجویان    

تاریخ بروز رسانی:   9 اسفند 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >