مناقصات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

4 تير 1401
آگهی مناقصه پروژه احداث سالن آمفی تئاتر شبکه بهداشت دشتی

 

4 تير 1401
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان های تابعه (مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس-بیمارستان امام هادی(ع)دیر-بیمارستان بقیه اله الاعظم(عج)دیلم-بیمارستان امام حسین(ع)اهرم)

 

4 تير 1401
آگهی مناقصه واگذاری بخشی از امور نگهبانی بیمارستان های تابعه دانشگاه

 

28 خرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه مرکز خدمات جامع سلامت روستائی چهارروستائی واقع در شهرستان گناوه

 

28 خرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه مرکز خدمات جامع سلامت روستائی محمدی واقع در شهرستان گناوه

 

25 خرداد 1401
آگهی مناقصه خرید خدمت بی خطرسازی پسماندهای عفونی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر-نوبت دوم

 

23 خرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه مرکز خدمات جامع سلامت روستائی بنجو واقع در شهرستان دیر

 

23 خرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه احداث پایگاه بهداشتی ولیعصر واقع در شهرستان دشتستان

 

16 خرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه احداث خانه بهداشت علی آباد واقع در شهرستان جم – نوبت دوم

 

11 خرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه احداث خانه بهداشت حاجی آباد واقع در شهرستان دیر

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 آرشیو
  
از تا

< >