آگهی مناقصه پروژه احداث پانسیون 100متری خورموج واقع در شهرستان دشتی

1403/3/5 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث پانسیون 100متری خورموج واقع در شهرستان دشتی را بصورت یک مرحله ای برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2003000383000011

ساختمان

101 مترمربع

1.213.206.774

22.833.952.051

پیاده رو

مقطوع

1.430.183.428

جمع کل(ریال)

24.264.135.479

 

 

 

 

 

 

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1403/03/07 لغايت 1403/03/12تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد    : از تاريخ 1403/03/07 لغايت 21403/03/23  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1403/03/23   ساعت 12:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     احداث.پانسیون.100متری.خورموج     شهرستان.دشتی    

تاریخ بروز رسانی:   5 خرداد 1403

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >