مناقصه تهیه مواد اولیه غذایی و انجام طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید گنجی برازجان

1398/5/7 0:0

آگهي مناقصه عمومی (۲۰۹۸۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۲۱)

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه تهیه مواد اولیه غذایی و انجام طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید گنجی برازجان را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند.
مبلغ ضمانت نامه یا فیش بانکی شرکت در مناقصه : دو میلیارد و دویست میلیون ریال ( 2/200/000/000 ریال )
محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   
مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ98/5/7  لغايت 98/5/9 تا ساعت 12:00
مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 98/5/10   لغايت 98/5/19تا ساعت 12:00 
تاریخ بازگشایی : 98/5/19  ساعت 12:15
مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
لازم به ذكر است ، اين آگهي در سايت هاي ذيل نيز درج گرديده است 

سايت ملي مناقصات

سامانه ستاد

کلمات کلیدی:
مناقصه     طبخ.توزیع.غذای     بیمارستان.شهید.گنجی.برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   7 امرداد 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >