آگهی مناقصه پروژه مرکز خدمات جامع سلامت روستائی چهارروستائی واقع در شهرستان گناوه

1401/3/28 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه مرکز خدمات جامع سلامت روستائی چهارروستائی واقع در شهرستان گناوه را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال)

2001000383000058

پانسیون 101

101 مترمربع

1.333.854.125

13.257.838.109

پیاده رو پانسیون 101

52 متر مربع

826.948.479

پانسیون 89

89 مترمربع

10.141.634.390

پیاده رو پانسیون 89دیوار

89 مترمربع

826.476.239

سپتیک

25 مترمکعب

1.588.185.279

جمع کل(ریال)

26.677.082.496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/3/28 لغايت 1401/3/31 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1401/4/1   لغايت 1401/4/11  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/4/11   ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     پروژه.مرکز.خدمات     جامع.سلامت.روستائی.چهارروستائی     گناوه        

تاریخ بروز رسانی:   28 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >