برازجان

1 2 3 4

5 خرداد 1403
مناقصه پروژه احداث پایگاه بهداشت امام سجاد (ع) برازجان واقع در شهرستان دشتستان

 

28 اسفند 1402
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان -نوبت دوم

 

15 اسفند 1402
آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید گنجی برازجان

 

7 اسفند 1402
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان

 

14 آبان 1402
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان-نوبت سوم

 

1 مهر 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان شهید گنجی برازجان-نوبت سوم

 

24 امرداد 1402
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان-نوبت دوم

 

15 امرداد 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان شهید گنجی برازجان

 

9 امرداد 1402
آگهی مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان شهید گنجی برازجان نوبت دوم

 

3 امرداد 1402
آگهی مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان شهید گنجی برازجان

 
1 2 3 4
< >