بوشهر

1 2 3 4 5 6 7

12 خرداد 1403
مزایده برون سپاری کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دندانپزشکی دانشگاه

16 ارديبهشت 1403
پروژه احداث مرکز بیماری های خاص (اعصاب و روان)

 

28 اسفند 1402
آگهی مناقصه پروژه احداث اورژانس جاده ای کره بند واقع در شهرستان بوشهر

 

27 اسفند 1402
آگهی مناقصه پروژه احداث پایگاه بهداشت چغادک واقع در شهرستان بوشهر

 

14 اسفند 1402
آگهی مناقصه پروژه تکمیل خوابگاه متاهلین واقع در شهرستان بوشهر

 

3 دی 1402
مناقصه واگذاری تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان بوشهر-شهری

 

3 دی 1402
مناقصه واگذاری تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان بوشهر-روستایی

 

1 مهر 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی مرکز تخصصی قلب بوشهر-نوبت سوم

 

24 امرداد 1402
آگهی مناقصه پروژه احداث پایگاه اورژانس شهری بوشهر را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده

 

14 امرداد 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی مرکز تخصصی قلب بوشهر

 
1 2 3 4 5 6 7
< >