تخصصی

1

5 امرداد 1401
وبینار بین المللی تخصصی ،ارتودنسی با عنوان : A Review on Clear Aligner Therapy in Orthodontics

3 امرداد 1401
وبینار تخصصی بین المللی با عنوان Medicine in the Islamicate World: Inside and Outside the Body

 

26 تير 1401
هشتاد و سومین نشست علمی- تخصصی خود را با عنوان چگونگی تحقق عدالت آموزشی

 

24 خرداد 1401
اولین وبینارهای تخصصی بین المللی How I Treat Solid Tumors باعنوان Bladder Cancer

 

16 خرداد 1401
وبینار بین المللی تخصصی دانشکده پرستاری و مامایی تحت عنوان : Different Types of Reviews

 

9 خرداد 1401
وبینار بین المللی تخصصی پرستاری با عنوان Learning from Midwives at Work During a Pandemi

 

31 ارديبهشت 1401
وبینار تخصصی بین المللی با عنوان: Physician nurse care; A new use of Unified Medical Language System (UMLS) to measure professional contribution: Are we talking about the same patient a new graph matching algorithm

 

27 خرداد 1397
هشتمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی ومواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون مردادماه 1397

 
1
< >