رییس دبیرخانه سلامت بوشهر:
درمان جای سلامت را نگیرد/ تدوین برنامه ۵ ساله سلامت استان بوشهر

17 ارديبهشت 1396
رییس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان بوشهر گفت: سلامت دارای اجزای چهارگانه است که درمان یکی از آنها است و باید اقدامات به‌گونه‌ای باشد که درمان جای سلامت را نگیرد.

دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان بوشهر بازوی تصمیم‌ساز کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان، هیأت امناء و هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی است که وظیفه مدیریت و هماهنگ‌سازی فرآیند سیاست‌گذاری را بر عهده دارد.
در گفت‌وگو با دکتر عیسی صفوی رییس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان بوشهر به بررسی اهداف، عملکرد، برنامه‌ها و کارکردهای این دبیرخانه می‌پردازیم.
نظام‌نامه مدیریت سلامت استان چیست؟
قبل از پاسخ به این سؤال، تفاوت «سلامت» و «درمان» را بیان می‌کنم که درمان یک‌چهارم سلامت است، اگر تمام ۱۰ شهرستان استان به هزاران تخت و تجهیزات پزشکی مسلح شود این بر سلامت استان نمی‌افزاید و یا به تعبیری به همان سقف ۲۵ درصد می‌رسد.
سلامت دارای اجزای چهارگانه است که درمان یکی از آنها است؛ اجزای دیگر شامل «ژن»، «تصادفات و اتفاقات» و «عوامل اجتماعی و اقتصادی» است.
پس باید دقت کنیم که درمان جای سلامت را نگیرد که این باعث نوعی «تقلیل‌گرایی» می‌شود که پیامدهای ناگواری دارد اما در ارتباط با سؤال شما باید گفت که تدوین نظام‌نامه استانی مدیریت سلامت همه‌جانبه در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۲ تصویب شد.
این نظام‌نامه به تائید وزیر بهداشت و وزیر کشور رسیده است و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بنا به وظایف تشکیلاتی موظف به نوشتن برنامه پنج‌ساله سلامت استان است.
دقت کنید؛ نه برنامه پنج‌ساله درمان، هرکدام از معاونت‌ها باید برنامه‌های پنج‌ساله و یا هفت‌ساله داشته باشند، البته این درون دانشگاهی است و سایر سازمان‌های شهر هم باید برنامه پنج یا هفت‌ساله سلامت ارائه دهند.
فرمول یا چارتی در این زمینه وجود دارد؟
بله، استانداری دو شورا دارد (شورای اداری و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان) ذیل شورای برنامه‌ریزی هفت کارگروه قرار می‌گیرد که کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان یکی از آنها است.
این کارگروه به ریاست رییس دانشگاه علوم پزشکی و دبیرخانه تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مستقر است.
نقطه وصل این کارگروه با سایر کارگروه‌ها «شورای پیام گذار و مشاور سلامت» است.
 این شورا از نفرات دوم تمام سازمان‌های شهر تشکیل‌شده است، یعنی هر سازمان موظف است نفر دوم سازمان مربوطه را به کارگروه سلامت و امنیت غذایی به‌منظور تشکیل این شورا معرفی کند.
اصولاً چرا این کارگروه تشکیل‌شده است؟
برنامه بهداشت عمومی شامل مراقبت‌های اولیه سلامت (PHC)، فنّاوری، هماهنگی بین بخشی و مشارکت مردمی است و در دو مورد اول شرایط مطلوب و مناسب است اما در موارد سوم و چهارم آسیب‌های جدی دیده می‌شود و برای ترمیم این دو مورد، کارگروه سلامت و امنیت غذایی مدنظر قرارگرفته است.
وظیفه این شورا تدوین، تصویب، استقرار و ارزشیابی برنامه‌های متنوع سلامت استانی است.
این وظیفه در چهار قلمرو شامل حوزه استانداری به همراه همه سازمان‌های ستادی و فرمانداری از طریق کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی، ستاد دانشگاه علوم پزشکی شامل همه معاونت‌ها و حوزه ستادی دانشگاه و دانشکده‌ها از طریق هیأت امناء، هیأت رییسه و شورای دانشگاه، مراکز بهداشتی درمانی از طریق هیأت رئیسه و معاونت بهداشتی شهرستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی از طریق هیأت رییسه و معاونت بهداشتی را شامل می‌شود.
کارکرد رییس این دبیرخانه چیست؟
دبیرخانه بازوی تصمیم‌ساز کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان، هیأت امناء و هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی است که وظیفه مدیریت و هماهنگ‌سازی فرآیند سیاست‌گذاری را بر عهده دارد.
ازجمله وظایف راهبردی دبیرخانه شورا، مدیریت و هماهنگی در فرآیند تحلیل وضعیت نظام سلامت استان، شناسایی و اولویت‌بندی مسایل کلیدی استان و تدوین برنامه جامع سلامت استان و پایش و ارزشیابی برنامه‌ها و تحلیل تأثیر سایر بخش‌ها بر سلامت، آموزش و مشاوره به مخاطبان دبیرخانه در محدوده شرح وظایف و تنظیم برنامه‌های توانمندسازی برای تدوین اسناد سیاست، پژوهش بر مبنای برنامه‌ریزی و اولویت‌ها در حیطه شرح وظایف، ارتباط از طریق حمایت‌طلبی و جلب مشارکت ذینفعان برای تصویب سیاست‌ها و ارتباط منظم با زیرمجموعه‌ها و مستندسازی است. مواردی که خارج از فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه عملیاتی سالانه و ماهانه ارجاع می‌شود.
مرکز اسناد راهبردی سلامت استان کجای این نظام‌نامه قرار می‌گیرد؟
جریان برنامه‌ریزی جامع سلامت استان زنجیره‌ای از فعالیت‌ها و فرآیندها را می‌طلبد که سمت‌وسوی آنها نیاز مبرم به شواهد معتبر برای برنامه‌ریزی موثق و مبتنی بر شواهد است.
در این راستا ضرورت ایجاد حافظه سازمانی در دانشگاه در دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری استان جای تردید باقی نمی‌گذارد و راه‌اندازی مرکز اسناد راهبردی سلامت استان ابزار این ضرورت است.
همچنین شورای پیام‌گزاران سلامت به‌منظور ایجاد حساسیت در سازمان‌ها نسبت به حفظ سلامت کارکنان خود، سلامت محیط‌زیست پیرامون و سلامت مصرف‌کنندگان خدمات و محصولاتشان، پاسخگویی اجتماعی آنها و حفظ حساسیت در نظر گرفته‌شده است.
راه‌اندازی شورای پیام‌گزاران سلامت به‌منزله شبکه سازمانی رابطان یا مروجان سلامت در سازمان‌ها است.
اطمینان یافتن جمعی از مشارکت بین بخشی و مردمی در اقدامات راهبردی برای مداخله در مؤلفه‌های اجتماعی سلامت استان هدف شورای پیام‌گزاران سلامت است.
خانه و شورای مشارکت مردمی هم در نظر گرفته‌شده است؟
خانه و شورای مشارکت مردمی به استناد برنامه جامع سلامت و نقش انکارناپذیر مشارکت مردم در مراحل گوناگون آن، آیین‌نامه خانه مشارکت مردم در سلامت تدوین‌شده است.
تسهیل دستیابی به اهداف برنامه جامع سلامت استان، توانمندسازی مردم در ارتقای سلامت خود و محیط، استقرار نظام مناسب برای دسترسی آسان به گروه‌های مردمی ازجمله اهداف شورای پیام‌گزاران سلامت است.
پژوهشکده یا اندیشکده‌ای هم وجود دارد؟
 اندیش گاه یا اتاق فکر محلی برای گفتگوی صاحب‌نظران درباره موضوعات چالش‌زای اولویت‌دار بر سر راه توسعه پایدار سلامت‌محور استان خواهد بود که نهادی وابسته به دانشگاه در پیوند با دبیرخانه سیاست‌گذاری سلامت استان است.
به‌منظور عملیاتی سازی راهبرد ارتقای سلامت مردم استان در نظام‌نامه چه راهکاری مدنظر قرارگرفته است؟
شورای پیام‌رسان سلامت به‌منظور عملیاتی سازی راهبرد ارتقای سلامت مردم و اطلاع‌رسانی در زمینه اولویت‌ مندرج در برنامه جامع سلامت استان تشکیل می‌شود.
از مهم‌ترین اهداف این شورا هدفمندی و افزایش سرعت اطلاع‌رسانی رفتارهای سالم و تسهیلات محیطی مناسب، ارتقای کیفیت اطلاعات و پیام‌های ارایه شده، مراقبت از تداوم و ارتباط پیام‌های سلامت، در ابعاد مختلف و دوره‌های زمانی، حفظ و ارتقای حمایت ذینفعان از برنامه و تشویق و نهادینه‌سازی طرح جامعه سلامت استان است.
ساختار کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی چگونه است؟
این کارگروه شامل شش کمیته پیوست سلامت، کمیته دیده‌بان سلامت، خانه مشارکت مردمی، اندیشکده سلامت استان، کمیته پیام‌رسان سلامت، کمیته امنیت غذایی.
کمیته پیوست سلامت به‌منظور نهادینه کردن ابزاری به نام ارزیابی اثرات سلامتی برای ایجاد حساسیت در سازمان‌ها و پاسخگویی آنها تهیه‌شده است.
هدف از این پیوست ارزیابی تأثیر سیاست‌ها و طرح‌های مختلف بر سلامت مردم قبل و بعد از اجرای سیاست و یا در زمان اجرای آن و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی است.
کمیته دیده‌بانی سلامت سالانه گزارش تحلیلی از وضعیت شاخص‌های اصلی و اولویت‌دار سلامت استان ارائه خواهد داد.
شورای تحقیقات نظام سلامت استان به‌منظور ارتقای تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد در حوزه سلامت استان، توسعه تحقیقات بین بخشی و بین‌رشته‌ای سلامت و استفاده از ظرفیت‌های استانی است.
شورای سلامت شهر با توجه به توسعه شهرنشینی و مشکلات سلامتی حاصل از آن به‌ویژه در حاشیه شهرها و به‌منظور حفظ و ارتقای سلامت مردم، تصمیم‌گیری مناسب و به‌موقع، برقراری همکاری بین بخشی و جلب مشارکت مردمی شورا تشکیل می‌شود.
شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چه وظیفه‌ای بر عهده دارد؟
مطابق قانون، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است با همکاری دانشگاه علوم پزشکی برای همه طرح‌های توسعه‌ای کلان استان و بودجه سالانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی پیوست سلامت تدوین کند.
دفتر برنامه‌وبودجه استانداری موظف است تفاهم‌نامه‌های بین بخشی سلامت مربوط به هر سازمان را که از طرف کارگروه تخصصی و شورای برنامه‌ریزی به تصویب رسیده است در پیوست تخصیص بودجه سازمان مذکور قرار داده و بر عملکرد دستگاه‌ها مطابق مقررات نظارت کند.
سیستم گزارش دهی و اطلاع‌رسانی چگونه خواهد بود؟
دبیرخانه سیاست‌گذاری سلامت موظف است در اسفند هرسال مقایسه سلامت‌محوری ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی را انجام داده و ضمن گزارش به کارگروه، قدردانی و تشویق به عمل آورد.
دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری سلامت استان موظف است شورای پیام‌گزاران سلامت را برای پایش استقرار تفاهم‌نامه‌ها و سایر وظایف مندرج در دستور عمل ایجاد و ضمن رفع موانع اجرایی، به کارگروه گزارش ارائه دهد.
ضرورت اجرایی این نظام‌نامه تا چه میزان است؟
اجرای نظام‌نامه در رتبه‌بندی سالانه دانشگاه‌های کشور و ارزشیابی عملکرد استانداری‌ها لحاظ خواهد شد لذا وزارت کشور موظف است اجرای این نظام‌نامه را در شاخص‌های ارزشیابی استانداری‌ها لحاظ کرده و در رتبه‌بندی استانداری‌ها کسب نتایج برتر در شاخص‌های سلامت استان را به‌عنوان معیار قرار دهد. وزارت بهداشت نیز موظف است نظام ارزشیابی جامع دانشگاه را در یک سال بعد از تصویب این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ کند.
تکلیف شهرستان‌ها استان چه می‌شود؟
کمیته برنامه‌ریزی شهرستان موظف است جلسه توجیهی با همکاری دبیرخانه مرکزی استان برای فرمانداران تشکیل دهد. دبیرخانه موظف است با ۱۰ فرماندار استان جلسه توجیهی تشکیل دهد.
انتهای پیام/ م.غ 1023

با کلیک بر روی لینک زیر اخبار دانشگاه را از کانال تلگرام دریافت کنید
https://telegram.me/bpumspublicrelation

کلمات کلیدی:
دبیرخانه.سلامت     امنیت.غذایی     دکتر.صفوی        

تاریخ بروز رسانی:   17 ارديبهشت 1396

تعداد بازدید:   ۱

چاپ خبر |فايل متن خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >