پرستاران نمونه استانی و کشوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تجلیل شدند/ گزارش تصویری

27 آبان 1402
با حضور رییس و هیئت رییسه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، پرستاران نمونه استانی و کشوری دانشگاه تجلیل شدند.

در آیینی با حضور دکتر حسن ملکی‌زاده رییس دانشگاه  و هیئت رییسه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پرستاران نمونه استانی و کشوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معرفی و از آنان تجلیل شد.
اسامی پرستاران نمونه استانی و کشوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به شرح زیر است:

سرکار خانم عهدیه نوروزی

سرپرستار محترم نمونه استانی

از مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

سرکار خانم شریفه شجاعی

کارشناس محترم  بیهوشی نمونه استانی

از مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

سرکار خانم لیلا نجفی

کارشناس محترم پرستاری نمونه استانی

از مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

جناب آقای عیسی خواجه

کمک پرستار محترم نمونه استانی

از مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

سرکار خانم لیلا اگرش

سرپرستار محترم نمونه استانی

از مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

سرکار خانم فاطمه حاجی نژاد

مربی محترم نمونه استانی

از دانشکده پرستاری ومامایی

سرکار خانم سیده مریم موسوی نسب

مربی محترم نمونه استانی

از دانشکده پرستاری ومامایی

سرکار خانم فریبا مرادی

کارشناس محترم  بیهوشی نمونه استانی

از معاونت آموزشی

جناب آقای احمد باقر پور برازجانی

کارشناس محترم پرستاری نمونه استانی

از معاونت بهداشتی

جناب آقای محمد حیدری قبادلو

کارشناس محترم فوریتهای پزشکی نمونه استانی

از اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه

جناب آقای محمد صادق الماسی

کاردان محترم فوریتهای پزشکی نمونه استانی

از اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه

جناب آقای حسین مومنی

کارشناس محترم فوریتهای پزشکی نمونه استانی

از اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه

سرکار خانم سعید احمدی

کارشناس محترم پرستاری نمونه استانی 

از بیمارستان سلمان فارسی بوشهر

جناب آقای محمد رضا جمالی

کارشناس محترم پرستاری نمونه استانی 

از بیمارستان سلمان فارسی بوشهر

سرکار خانم زلیخا  غریبی

کارشناس محترم پرستاری نمونه استانی 

از بیمارستان مهر برازجان

جناب آقای محمد رضا پیمانه

کارشناس محترم پرستاری نمونه استانی 

از بیمارستان امیرالمومنین (ع) نهاجا

جناب آقای محمد صادقی

کارشناس محترم پرستاری نمونه استانی 

از بیمارستان خلیج فارس صنعت نفت خارگ

سرکار خانم زهرا اسماعیلی

کارشناس محترم پرستاری نمونه استانی 

از بیمارستان حضرت قائم (عج) بوشهر

سرکار خانم فرشته عبدالهی

کارشناس محترم  بیهوشی نمونه استانی

از بیمارستان نبی اکرم (ص) عسلویه

جناب آقای محمد حسین اسماعیلی

کارشناس محترم پرستاری نمونه استانی 

از بیمارستان توحید جم

سرکار خانم طیبه محمد زاده

کارشناس محترم پرستاری نمونه استانی 

از بیمارستان شهید قاسم سلیمانی چاه مبارک

سرکار خانم مهاندخت کشوری

پیشکسوت محترم پرستاری


جناب آقای محمد سیاه منصوری

دانشجوی محترم کارشناسی پرستاری نمونه استانی

از دانشکده پرستاری ومامایی

سرکار خانم بهناز صفوی

کارشناس محترم پرستاری نمونه استانی

از معاونت تحقیقات وفناوری

سرکار خانم فرحناز کمالی

ریاست  محترم  دانشکده پرستاری و مامایی بوشهر

 

جناب آقای ابراهیم ابراهیمی

ریس محترم  هیات مدیره  دور پنجم نظام پرستاری بوشهر وشهرستانهای تابعه

جناب آقای عباس اندخش

ریس محترم  هیات مدیره  نظام پرستاری کنگان ، دیر، جم وعسلویه

سرکار خانم آسیه شبانکاره

کارشناس محترم پرستاری نمونه استانی 

از معاونت درمان دانشگاه

جناب آقای احمد جامه بزرگ

کارشناس محترم فوریتهای پزشکی نمونه استانی

از معاونت درمان دانشگاه

هادی حکیم زاده

دانشجوی محترم کارشناسی پرستاری نمونه استانی

از دانشکده پرستاری ومامایی

فاطمه  طهماسبی

دانشجوی محترم کارشناسی پرستاری نمونه استانی

از دانشکده پرستاری ومامایی

فرخنده صفوی

دانشجوی محترم کارشناسی  ارشد پرستاری نمونه استانی

از دانشکده پرستاری ومامایی

سرکار خانم کبری سلیمانجود

پیشکسوت محترم پرستاری

 

جناب آقای محمود چاهشوری

پیشکسوت محترم پرستاری

 

سرکار خانم خدیجه عبدالشاهی

کارشناس محترم پرستاری نمونه استانی 

از هیات مدیره نظام پرستاری بوشهر وشهرستانهای تابعه

سرکار خانم حمیده قدرتیان

کارشناس محترم پرستاری نمونه استانی 

از هیات مدیره نظام پرستاری بوشهر وشهرستانهای تابعه

سرکار خانم حبیب الله یزدان پناه

بهیار محترم نمونه استانی

از بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه

جناب آقای امین داوودی

بهیار محترم نمونه استانی

از مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

سرکار خانم اعظم السادات جعفری

سرپرستار محترم نمونه استانی

از مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

سرکار خانم نادیا تافته

کارشناس محترم پرستاری نمونه استانی

از مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

سرکار خانم خدیجه احمدی

کارشناس  محترم اتاق عمل  نمونه استانی

از مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر


مرضیه صبوری       بهیار نمونه کشوری بیمارستان امام حسین (ع) اهرم
فاطمه عوض زاده    سوپروایزر بالینی نمونه کشوری مرکز آموزشی درمانی قلب بوشهر
محمدرضا خلیفات   کارشناس بیهوشی نمونه کشوری بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان
مرجان ملاح          کارشناس پرستاری نمونه کشوری بیمارستان بقیه‌الله الاعظم دیلم
حسین حاجیانی     سوپروایزر بالینی نمونه کشوری بیمارستان زینبیه خورموج
لیلا خضری          سوپروایزر آموزشی نمونه کشوری از بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه
عباس فریدونی     سوپروایزر بالینی نمونه کشوری از بیمارستان شهید گنجی برازجان
رضا محمودی      سرپرستار نمونه کشوری از مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج‌فارس بوشهر
فاطمه کارآمد    کارشناس پرستاری نمونه کشوری شرکت آوا سلامت از مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج‌فارس بوشهر
آذر غریبی        کارشناس پرستاری نمونه کشوری از هیات مدیره نظام پرستاری بوشهر و شهرستان‌های تابعه
زهرا شعرا         سرپرستار نمونه کشوری از هیات مدیره نظام پرستاری بوشهر و شهرستان‌های تابعه
پریا نیکنام       سرپرستار نمونه کشوری از هیات مدیره نظام پرستاری بوشهر و شهرستان‌های تابعه
فرشاد یعقوبی راد   کاردان فوریت‌های پزشکی نمونه کشوری از هیات مدیره نظام پرستاری بوشهر و شهرستان‌های تابعه
آمنه کشاورز       کارشناس پرستاری نمونه کشوری از هیات مدیره نظام پرستاری بوشهر و شهرستان‌های تابعه
لیلی زاهد        کارشناس پرستاری نمونه استانی از بیمارستان شهید گنجی برازجان
فهیمه بحرینی    کارشناس پرستاری نمونه استانی از بیمارستان شهید گنجی برازجان
الهام زمانی          کارشناس اتاق عمل نمونه استانی از بیمارستان شهید گنجی برازجان
زهرا خسروی     کارشناس پرستاری نمونه استانی از بیمارستان شهید گنجی برازجان
فاطمه کرمی      بهیار نمونه استانی از بیمارستان شهید گنجی برازجان
علیرضا محبی فرد     کارشناس بیهوشی نمونه استانی از بیمارستان شهید گنجی برازجان
آزاده بهزادی آزاد         کارشناس پرستاری نمونه استانی از هیات مدیره نظام پرستاری دشتستان
محدثه باقر پور           کارشناس پرستاری نمونه استانی از هیات مدیره نظام پرستاری دشتستان
نصرالله محمدی سربست    رییس هیات مدیره هیات مدیره نظام پرستاری دشتستان
عاطفه درویشی     کارشناس اتاق عمل  نمونه استانی از  بیمارستان امام حسین (ع) اهرم
مریم دهقانی  کارشناس بیهوشی نمونه استانی  از مرکز آموزشی درمانی قلب بوشهر
فرشید شریفی  کارشناس پرستاری نمونه استانی از مرکز آموزشی درمانی قلب بوشهر
کبری فاریابی  کارشناس پرستاری نمونه استانی از بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان
طاهره فرهادی کشکولی  کارشناس پرستاری نمونه استانی از بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان
مریم کرمی   کارشناس پرستاری نمونه استانی از بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان
رامین جهرمیان   کارشناس پرستاری نمونه استانی  از هیات مدیره نظام پرستاری کنگان عسلویه جم و دیر  
احمد عباسی   کارشناس اتاق عمل  نمونه استانی از هیات مدیره نظام پرستاری کنگان عسلویه جم و دیر  
زلیخا ابراهیمی کارشناس پرستاری هماهنگ‌کننده اعضا پیوندی نمونه استانی از بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان
زهرا جعفر زاده بهیار نمونه استانی از بیمارستان امام هادی(ع) دیر
ایوب یوسفی کاردان اتاق عمل نمونه استانی از بیمارستان امام هادی(ع) دیر
صدیقه مرادی کارشناس پرستاری نمونه استانی از بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) گناوه
نسرین حسینی کارشناس پرستاری نمونه استانی  از بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) گناوه
زهرا کاید نظامی بهیار نمونه استانی از بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) گناوه
سحر افتخاری کارشناس  پرستاری نمونه استانی از بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) گناوه
پریسا شریعتی دانشجوی کارشناسی پرستاری نمونه استانی از دانشکده پرستاری و مامایی
شهربانو رضایی دانشجوی کارشناسی  ارشد پرستاری نمونه استانی از دانشکده پرستاری و مامایی
منیژه تنگستانی کارشناس پرستاری نمونه استانی  از هیات مدیره نظام پرستاری گناوه و دیلم  
اشکان لیراوی کارشناس پرستاری نمونه استانی از بیمارستان بقیه‌الله الاعظم دیلم
زهرا ترناس کارشناس پرستاری نمونه استانی  از هیات مدیره نظام پرستاری گناوه و دیلم  
رقیه نصیری خورموجی کاردان اتاق عمل نمونه استانی از بیمارستان زینبیه خورموج
فاطمه روایی سوپروایزر نمونه استانی از بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر
سیمین کوسه کمک بهیار نمونه استانی از بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر
ام‌البنین جاگرانی بهیار نمونه استانی از بیمارستان زینبیه خورموج


انتهای پیام/ م.غ 1023


آخرین اخبار حوزه سلامت را از ما بخواهید

کلمات کلیدی:
تجلیل     روز.پرستار     دکتر.حسن.ملکی‌زاده        

تاریخ بروز رسانی:   28 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

چاپ خبر |فايل متن خبرارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >