اتاق.دوستدار.کودک


12 امرداد 1395
اتاق دوستدار کودک در مرکز بهداشتی درمانی کره بند راه‌اندازی شد
سرپرست مرکز بهداشتی درمانی کره بند گفت: برای تحقق یافتن اهداف برنامه سفیران سلامت اتاق‌ دوستدار کودک برای ارایه خدمت به مادران در مرکز بهداشتی درمانی شهید محمدجعفر نیکبخت کره بند راه‌اندازی شد.

 
 
 
< >