اعمال.محدودیت.ها


17 آذر 1399
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی خبر داد: ۱۶۰۰ فقره بازدید و ۱۹ مورد پلمب در ۲ هفته اول اعمال محدودیت‌های کرونایی در شهرستان دشتی
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی از انجام ۱۶۰۰ فقره بازدید و ۱۹ مورد پلمب در ۲ هفته اول اعمال محدودیت‌های کرونایی در شهرستان دشتی خبر داد.

 

15 آذر 1399
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم: انجام ۲۵۷ بازدید از صنوف و اماکن عمومی تا هفته دوم اعمال محدودیت‌های کرونایی
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم از انجام ۲۵۷ بازدید توسط بازرسین شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم از صنوف و اماکن عمومی تا هفته دوم محدودیت‌های کرونایی خبر داد.

 
 
 
< >