بیمارستان.امام‌حسین"ع"


12 تير 1396
معاون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: تکمیل فاز دوم بیمارستان امام حسین (ع) اهرم تسریع می‌شود
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: تکمیل فاز دوم بیمارستان امام حسین (ع) اهرم تسریع می‌شود.

 
 
 
< >