زینب.جودان


9 امرداد 1397
بازدید مشترک از مراکز عرضه اقلام آرایشی بهداشتی سطح شهر دیلم
کارشناسان واحدهای کنترل مواد غذایی و نظارت بر درمان و امور دارویی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم، به‌صورت مشترک از مراکز عرضه اقلام آرایشی بهداشتی سطح شهر بازدید کردند.

 
 
 
< >