سیدحسن.لواسانی


10 آذر 1398
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان: با خود مراقبتی و ارتقاء آگاهی از بیماری‌ها پیشگیری کنیم
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان گفت: با خود مراقبتی و ارتقاء آگاهی از بیماری‌ها پیشگیری کنیم.

 

4 دی 1397
مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتستان؛ توجه به سلامت جسم و روان دانش آموزان در کنار علم‌آموزی ضرورت دارد
مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتستان گفت: توجه به سلامت جسم و روانی دانش آموزان در کنار علم‌آموزی ضرورت داشته و اولویت مدارس، آموزش‌های خود مراقبتی است.

 

17 ارديبهشت 1397
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان: ارتقای سلامت دانش آموزان از برنامه‌های مشترک شبکه بهداشت و درمان و آموزش‌وپرورش است
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان گفت: ارتقای سلامت دانش آموزان از برنامه‌های مشترک شبکه بهداشت و درمان و آموزش‌وپرورش شهرستان دشتستان است.

 
 
 
< >