عبدالرضا.رحمانی


22 اسفند 1395
با حضور وزیر کشور در بوشهر : پروژه عملیاتی مرکز خدمات جامع سلامت هلیله بوشهر کلید خورد
پروژه عملیاتی مرکز خدمات جامع سلامت هلیله بوشهر با حضور وزیر کشور و مسئولین استانی عملیات اجرایی آن آغاز شد.

 
 
 
< >