عبدالرضا.محبوبی


21 دی 1400
مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر قصد اخراج یا تعدیل نیروهای خود را ندارد
مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر قصد اخراج یا تعدیل نیروهای طرحی یا موقت ۸۹ روزه را ندارد.

 

23 شهريور 1399
مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: مشکل نیروهای ساعتی (اوتی) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برطرف شد
مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از برطرف شدن مشکل نیروهای ساعتی (اوتی) این دانشگاه خبر داد.

 

3 مهر 1398
جذب 239 نفر نیرو در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: این دانشگاه در نظر دارد 239 نفر نیرو در قالب 102 شغل‌محل را به صورت پیمانی استخدام ‌کند.

 

1 ارديبهشت 1397
مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: آزمون جذب نیروهای شرکتی کمک پرستاری دانشگاه علوم پزشکي برگزار شد
مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: آزمون جذب نیروهای شرکتی کمک پرستاری دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر روز جمعه 31 فروردین‌ماه برگزار شد.

 

20 اسفند 1396
مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: 75 نفر در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر استخدام می‌شوند
مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از استخدام 75 نفر به صورت قرارداد شرکتی در این دانشگاه خبر داد.

 

7 بهمن 1396
آزمون استخدام نیروی پیمانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد؛ اعلام نتایج اولیه آزمون پایان بهمن ماه
مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: آزمون استخدام نیروهای پیمانی دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر جمعه 6 بهمن‌ماه برگزار شد.

 

4 بهمن 1396
مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر برای تأمین نیروی انسانی خود استخدام می‌کند
مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر برای تأمین نیروی انسانی خود اقدام به استخدام 25 نفر به‌صورت پیمانی در ستاد شبکه‌های بهداشت و درمان استان می‌کند.

 

27 آبان 1396
مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: 121 نفر استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می‌شوند
مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از استخدام پیمانی 121 نفر در این دانشگاه خبر داد.

 

2 بهمن 1395
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: کارکنان حوزه نیروی انسانی باید بیشترین لطافت در ارتباط با همکاران را داشته باشند
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: کارکنانی که در حوزه منابع انسانی مشغول به خدمت هستند علاوه بر اجرای قانون و مقررات سازمانی باید بیشترین لطافت را در ارتباط با نیروی انسانی داشته باشند.

 
 
 
< >