محصولات.غذایی


10 مهر 1395
رییس شبکه بهداشت و درمان دشتستان: ارتقای سطح ایمنی محصولات غذایی یکی از اولویت‌های اساسی بهداشت و درمان است
رییس شبکه بهداشت و درمان دشتستان گفت: ارتقای سطح ایمنی محصولات غذایی به‌ویژه محصول خرما یکی از اولویت‌های اساسی بهداشت و درمان است.

 
 
 
< >