نیروهای.ساعتی


23 شهريور 1399
مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: مشکل نیروهای ساعتی (اوتی) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برطرف شد
مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از برطرف شدن مشکل نیروهای ساعتی (اوتی) این دانشگاه خبر داد.

 
 
 
< >