mmr


29 فروردين 1401
۲۵ درصد از جمعیت غیر ایرانی ۹ ماه تا ۳۰ سال تحت پوشش دیلم، دوز تکمیلی واکسن سرخک را دریافت کردند
کارشناس بیماری‌های واگیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم گفت: ۲۵ درصد از جمعیت غیر ایرانی تحت پوشش دیلم دوز تکمیلی واکسن mmr سرخک را دریافت کردند.

 
 
 
< >